Chileens Congres geeft Pinochet extra immuniteit

Het Chileense Congres heeft zaterdag de voormalige dictator Pinochet via een constitutioneel amendement van extra immuniteit tegen rechtsvervolging verzekerd. Het amendement, dat in een gezamelijke zitting van Senaat en Huis van Afgevaardigden met 113 tegen 27 stemmen werd aangenomen, verleent voormalige presidenten immuniteit voor misdrijven die zijn gepleegd tijdens hun ambtstermijn. De christen-democratische en sociaal-democratische voorstanders zeggen dat de 84-jarige Pinochet zo zijn zetel als senator voor het leven kan opgeven zonder voor rechtsvervolging te vrezen. De socialistische Congresleden stemden tegen. Op dit moment zijn in Chili 77 aanklachten ingediend tegen Pinochet bij rechter Juan Guzman, die een hof van beroep heeft gevraagd diens immuniteit als senator op te heffen. (AP)