Wissel van vliegticket

Pim Vermeulen (PvdA) wethouder (1978-1994)

Reizen

Van zes reizen zijn geen agendaposten, reisprogramma's of verslagen aangetroffen. KPMG kon bovendien van vijf van de zes reizen de functionaliteit niet meer vaststellen. Van ,,een deel van de uitgaven'' zijn de onderliggende bescheiden niet aangetroffen. Vermeulen wisselde, aldus KPMG, bovendien in 1993 een business class-ticket in voor een economy class-ticket. Een handeling die volgens de commissie laakbaar is, omdat de Belastingdienst had laten weten dat dergelijk handelen `frauduleus' is. Op enkele uitzonderingen na, zijn er geen nota's of facturen gevonden over betalingen die Vermeulen deed met de gemeentelijke creditcard.

Ingebracht verweer

Vermeulen stelde in een brief aan de raad dat al zijn reizen functioneel waren en dat al zijn uitgaven ,,de toets der kritiek volledig kunnen weerstaan''. Dat onderliggende bescheiden niet zijn aangetroffen, ,,spijt mij bijzonder'', aldus Vermeulen, maar ,,nog betreurenswaardiger vind ik dat de COR en KPMG geen beschouwing hebben gewijd aan de kwaliteit en volledigheid van de gemeentelijke administratie''. Op de kwestie van het ticket ging Vermeulen niet in.

Slotsom

KPMG stelde vast dat de functionaliteit van vier van de vijf reizen alsnog kon worden vastgesteld. Een vijfde reis bleef onduidelijk. De conclusie over het omwisselen van de vliegticket, bleef staan.

    • Guus Valk
    • Geert van Asbeck Tom-Jan Meeus