Tweede mening (2)

Fantastisch, het initiatief van de Daniel den Hoed Kliniek om een spreekuur op te zetten voor een tweede mening (Z 18 maart). Natuurlijk gaat er heel veel goed in de Nederlandse gezondheidszorg. Maar er gaat ook veel fout. Volgens die hematoloog uit Nijmegen is zo'n spreekuur een nederlaag is omdat er dan blijkbaar een gebrek aan kwaliteit is. Maar al ga je beter opleiden, slechte artsen zullen er altijd zijn. In elk ziekenhuis is bekend wie goed is en wie niet, maar er worden geen maatregelen genomen om de kwaliteit van de slechten te verbeteren.

Heleen Dupuis beschrijft in haar boek `Op het scherp van de snede' haarfijn hoe men zwijgt over elkaars falen. Een vriendin van mij werkte als arts in een ziekenhuis waar de kwaliteit van de afdeling verloskunde zo slecht was dat aan de lopende band kinderen beschadigd ter wereld kwamen. Ze heeft een enorme strijd geleverd en uiteindelijk werd er actie ondernomen. Probleem is dat er geen enkele kwaliteitscontrole is. Dat dit initiatief de vertrouwensband met de arts zou verstoren, lijkt mij de opvatting van een medicus van de oude stempel: de autoriteit in de witte jas tegenover zijn onmondige patiënt.