Spervuur van kritiek uit Noorwegen

Eerst was er Het Buitenhof, het zondagse discussieprogramma waarin oud-wethouder Joop Linthorst van zich afbeet en het Rotterdamse onderzoeksrapport over zijn declaratiegedrag onder vuur nam. Een dag later was er De Telegraaf die Peper op zijn Noorweegs vakantieadres een vraaggesprek bleek te hebben afgenomen. In het paginagrote artikel zei Peper nooit meer een stap in Rotterdam te zullen zetten.

Daarna volgden andere media, televisierubriek Nova voorop. Peper en later ook zijn echtgenote, Neelie Kroes formuleerden vanuit Noorwegen voor diverse camera's hun verweer tegen de Rotterdamse beschuldigingen van misbruik van gemeenschapsgeld. Hun belangrijkste verwijt aan het adres van de Rotterdamse onderzoekscommissie (COR): van het onderzoek was een politiek showproces gemaakt. De COR was niet werkelijk geïnteresseerd in de feiten, maar meer in een afrekening met een succesvol bestuurder.

Dinsdag deden in Nederland opnieuw oud-bestuurders van Rotterdam van zich spreken, vooral ex-havenwethouder René Smit (CDA). In Trouw, het Journaal, Netwerk en opnieuw Nova zette hij uiteen welke prutsers de onderzoekers waren. Eén telefoontje naar de gemeente hadden hem reisverslagen opgeleverd waarmee het gemeentelijk belang van buitenlandse trips, dat de onderzoekers betwistten, was aan te tonen. Ook ex-wethouder Vermeulen liet zich, in woord of geschrift, in die zin uit.

Aldus werd, althans bij menig televisiekijker, twijfel over de kwaliteit van het onderzoek gezaaid. De reactie die de commissie hierop gaf (waarin de verwijten ten dele werden weersproken) haalde de meeste rubrieken niet. Wie de exacte feiten wilde kennen, bleef in verwarring achter.