Nijmeegse nieuwbouw mag niet doorgaan

Belangrijke delen van het omstreden nieuwbouwplan Flash Gordon in Nijmegen mogen niet worden uitgevoerd. Dat heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gisteren bepaald. De parkeergarage en een van de zes woontorens, nodig voor de financiële haalbaarheid van het plan, mogen niet worden gebouwd.

Flash Gordon bestaat uit zes woontorens, winkels en een parkeergarage in het hart van het oude stadscentrum. Voor de bouw van Flash Gordon moeten de Titus Brandsmakapel, vijftien woningen en het zestiende-eeuwse rooms-katholieke Weeshuis worden gesloopt. Het Flash Gordonplan, resultaat van een Europese ontwerpwedstrijd, ligt al tien jaar op uitvoering te wachten.

De Raad van State meent dat de zesde woontoren, die later om financiële redenen aan het plan is toegevoegd, de oorspronkelijke bebouwing teveel aantast. Ook steekt de toren te hoog boven de historische panden uit. Over de parkeergarage zegt de Raad van State dat onvoldoende is vastgelegd hoe groot die maximaal zal zijn. Daarom is niets te zeggen over verkeersveiligheid, overlast en milieubelasting. De Raad noemt het bestemmingsplan op dit onderdeel in strijd met de rechtszekerheid.

Omwonenden, actiegroepen en culturele genootschappen als de Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de vereniging Numaga hebben zich vanaf het begin fel tegen de nieuwbouw verzet. Als werkgroep Hessenberg, genoemd naar de plaats van Flash Gordon, spanden zij talloze juridische procedures aan. Woordvoerder Jansen van de werkgroep noemt de uitspraak van de Raad van State een overwinning. Volgens hem is Flash Gordon nu technisch en financieel niet meer haalbaar.

Wethouder Depla van Ruimtelijke Ordening, zelf tegenstander van Flash Gordon, erkent dat de uitspraak van de Raad van State reden is om ,,in rap tempo een nieuwe discussie te voeren over de invulling van het stadscentrum.'' Hij sluit niet uit dat Flash Gordon voorgoed wordt doorgestreept. Maandag overlegt de wethouder over een nieuw plan van aanpak voor de omgeving van de Hessenberg.