NAVO-leiding mijdt stad Mitrovica

De secretaris-generaal van de NAVO, George Robertson, en de NAVO-opperbevelhebber, Wesley Clark, hebben bij hun rondreis door Kosovo de stad Mitrovica gemeden. Het bezoek aan de stad is om `operationele redenen' op het laatste moment afgelast. Diplomaten van de NAVO sloten niet uit dat het bezoek om veiligheidsredenen niet doorgaat. Maar Robertson heeft dat ontkend. Volgens hem is Kosovska Mitrovica geen `no go' gebied voor de NAVO-leiding.

De rondreis van Robertson en Clark staat in het teken van de herdenking van het begin van de luchtoorlog om Kosovo vorig jaar geleden.

Mitrovica is de enige stad in Kosovo waar nog relatief veel Serviërs wonen. De stad is de laatste maanden het toneel van spanningen tussen de Serviërs en Albanezen. De VN-vredesmacht KFOR heeft grote moeite om de strijdende partijen uit elkaar te houden.

Mitrovica werpt daardoor een smet op het succes van de luchtoorlog, die de Joegoslavische prsident Slobodan Miloševic na 78 dagen van bombardementen op de knieën kreeg, en daardoor ook op het bezoek van Robertson en Clark. Een van de doelstellingen van de NAVO was om een einde te maken aan de onderdrukking van een van de bevolkingsgroepen in Kosovo, de Albanezen. Maar Mitrovica is uitgegroeid uit tot een symbool van de onderdrukking van de Serviërs. Na de Kosovo-crisis zijn volgens sommige cijfers 250.000 Serviërs en leden van andere minderheidsgroepen Kosovo uitgevlucht, uit vrees voor vergeldingsacties van de Albanezen. Van de 100.000 die zijn overgebleven leeft ongeveer de helft in het noordelijke deel van Mitrovica, onder bescherming van KFOR.

Robertson waarschuwde de Albanese leiders in Kosovo gisteren dat ze internationaal geïsoleerd zullen worden als er geen einde komt aan de vervolging van de Serviërs. ,,U hebt de verantwoordelijkheid om een nieuwe visie uit te dragen en niet in te spelen op oude nachtmerries'', aldus Robertson in een gesprek met onder anderen Hashim Thaçi, de voormalige leider van het inmiddels ontbonden Kosovo Bevrijdingsleger UÇK. ,,Als u dat niet doet, loopt u het gevaar de steun van de internationale gemeenschap te verliezen.''

,,We willen een vrij en rechtvaardig Kosovo voor iedereen'', benadrukte Robertson, ,,en zullen het niet accepteren als sommigen dat proberen te saboteren.'' Robertson is er van overtuigd dat de NAVO vorig jaar juist heeft gehandeld met de luchtoorlog om Kosovo. ,,We hebben het goede gedaan, we hebben het enige gedaan wat mogelijk was. We hebben een groot kwaad gestopt.'' Iedereen is het er volgens Robertson over eens dat de situatie in Kosovo op dit momnet veel beter is dan voor de luchtaanvallen. (Reuters, AP)