Fonds ging niet altijd naar de armen van Rotterdam

Burgemeestersfonds

In de KPMG-rapportage van vorige week vrijdag is aandacht besteed aan een groot aantal kleinere uitgaven van Peper, die zich op het snijvlak van privé en zakelijk bevinden. Pregnant is het zogenoemde Burgemeestersfonds, dat uitsluitend ter beschikking stond van Peper. Het werd door particulieren gevoed en beoogt `stille armen' in de stad te helpen.

Het fonds is, aldus KPMG, tot 1997 buiten de gemeentelijke administratie gehouden. Pas sinsdien controleert de accountantsdienst het fonds. Financiële transacties zijn teruggevonden tot 1982, het jaar dat Peper burgemeester werd.

KPMG heeft over de onderzoeksperiode (1986-1998) veertig contante opnamen gesignaleerd, in totaal 21.318 gulden, zonder onderliggende stukken. Uit kasopnameformulieren blijkt dat naaste medewerkers van Peper het geld incasseerden. Op de formulieren is doorgaans vermeld dat de opnamen Peper `persoonlijk' betreffen. De medewerkers hebben verklaard dat deze opnamen aan Peper ,,persoonlijk zijn overhandigd''.

Ook heeft KPMG vastgesteld dat uit het fonds betalingen zijn verricht die een ,,persoonlijk/privé-karakter'' dragen. ,,Het betreft hier (-) maaltijden, verkeersboetes en kaartjes voor evenementen.'' Eveneens registreerde KPMG de betaling van vlieglessen aan een onbekend persoon uit het fonds. Peper is met de paraaf onder deze betaling geconfronteerd; hij heeft gezegd dat een paraaf en een aantekening ,,weliswaar sterk lijken'' op die van hem, ,,doch niet van hem afkomstig zijn''.

Peper heeft KPMG laten weten dat hij over bestedingen uit het fonds ,,aan niemand verantwoording [behoeft] af te leggen, gelet op de aard van het burgemeestersfonds en de te respecteren anonimiteit van de ontvangers''. Hij heeft beaamd dat de schijn is gewekt dat uitgaven zijn gedaan buiten het doel van het fonds, ,,zonder dat de burgemeester daar persoonlijk kennis van droeg''. Peper ontkent iedere ,,persoonlijke aanwending'' van het fonds.

Interviews

,,Ik sluit niet uit dat ambtenaren niet-bestaande kosten hebben opgevoerd en dat geld in eigen zak hebben gestoken.'' (De Telegraaf, 20 maart.)

Ingebracht verweer

Peper bracht hierover deze week geen nieuw verweer bij de raad of KPMG aan.

Slotsom

Belastende verklaringen en documenten over aanwending van het fonds worden door Peper ontkend.

    • Guus Valk
    • Geert van Asbeck Tom-Jan Meeus