Delfts Modehuis

In de KPMG-rapportage van vorige week vrijdag is een curiositeit over een betaling van 3.730 gulden opgenomen, voorjaar 1991 gedaan aan een modehuis in Delft. De betaling is enerzijds verricht met een `privé-creditcard' (Eurocard) van Peper, maar hetzelfde bedrag blijkt eveneens door de gemeente te zijn vergoed. Het gaat om nieuwe kostuums voor Peper nadat hij door ziekte is afgevallen.

Peper benadrukt dat hij de rekening zelf heeft betaald en laakt het ,,bizarre vermoeden'' van KPMG ,,dat de gemeente voor deze kosten is opgedraaid''. KPMG heeft vastgesteld dat in ieder geval ook de gemeente de kosten bij het modehuis heeft betaald.

Daarbij signaleert KPMG dat de bewuste creditcard van Peper enige tijd dubbele betalingen ontvangt. Zowel de gemeente als Peper zelf betalen de openstaande Eurocard-rekeningen: enerzijds betaalt Peper zelf, anderzijds betaalt ook de gemeente. KPMG concludeert dat op die manier een ,,creditsaldo (ten gunste van de heer Peper) bij Eurocard'' ontstaat.

Interviews

Peper: ,,Dit is pertinent onjuist. Dat heb ik de commissie ook verteld en ik kan het bewijzen. (-) Neelie heeft zich een ongeluk gezocht naar het bankafschrift en dat ook gevonden'' (De Telegraaf, 20 maart)

Kroes: ,,Het is een kledingaanschaf van mijn man geweest. Privé betaald. Bankafschrift kan zo getoond worden. (-) Kunt u zich vóórstellen, dan spreek je over 1991, dat ik die bankafschriften heb gevonden in een administratie van vóór mijn periode met Bram? (-) een ábsoluut wonder.'' (Nova, 22 maart)

Ingebracht verweer

Volgens KPMG heeft Peper noch zijn echtgenote deze week het betreffende bankafschrift aan de accountants overlegd. De accountants in een nadere rapportage van woensdagavond 22 maart aan de raad: ,,Door de betaling van de gemeente ontstaat op de creditcard een saldo ten gunste van de heer Peper.''

En: ,,De heer Peper heeft ons, ondanks zijn stelligheid, geen (terug-)betalingsbewijs laten zien. Wij stellen vast dat het feit dat wij geen terugbetaling hebben aangetroffen, en derhalve dat de heer Peper een privé-uitgave ten laste van de gemeente heeft gebracht, niet is weersproken.''

Slotsom

Peper heeft zijn stelling van de persoonlijke betaling nog steeds niet gestaafd. De gemeente Rotterdam heeft de 3.730 gulden in ieder geval betaald.