Cohen wil asielbeleid verscherpen

Staatssecretaris Cohen (Justitie) wil de toelating van alleenstaande minderjarige asielzoekers beperken.

Jonge asielzoekers vanaf 16 jaar hebben niet meer automatisch recht op opvang als zij geen verblijfsvergunning krijgen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer drong eerder aan op een beleid waarbij alle jonge asielzoekers vanaf 16 jaar zonder vergunning worden teruggestuurd. De coalitiepartner PvdA was hier fel tegen.

De beslissing over toelating zal afhangen van de mate waarin een jonge asielzoeker zich in het land van herkomst zelf kan redden. In sommige landen, zoals China, zijn jongeren van 16 al meerderjarig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal per land gaan bepalen of het verantwoord is 16-jarigen terug te sturen.

De staatssecretaris wil bovendien de toelatingsprocedure voor minderjarigen voortaan binnen een half jaar afhandelen. Binnen 48 uur moet worden vastgesteld of het daadwerkelijk om minderjarigen gaat. Daartoe wordt de mogelijkheid uitgebreid om via botonderzoek de precieze leeftijd vast te stellen. Met dit onderzoek kan worden vastgesteld of iemand jonger dan 16 en ouder dan 21 is. Volgens schattingen van Justitie geeft 20 tot 30 procent van de asielzoekers een verkeerde leeftijd op. Asielzoekers die niet meewerken aan dit onderzoek worden automatisch `meerderjarig' verklaard en in principe teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Het kabinet stemde gisteren in met Cohens maatregelen. Het aantal minderjarige asielzoekers verdubbelde in twee jaar tijd naar ruim 5.500. De Tweede Kamer dringt al langer aan op scherpere maatregelen (VVD) of betere opvang (PvdA). Cohen wil de opvang van de jonge asielzoekers die niet worden toegelaten scheiden van de asielzoekers die wel in procedure worden genomen. Om ontsporing van de laatsten te voorkomen, krijgen zij sneller een voogd toegewezen. Asielzoekers jonger dan 12 jaar gaan na een kort verblijf in een opvangcentrum naar een pleeggezin. Oudere jongeren worden na de eerste centrale opvang in speciale voorzieningen ondergebracht.