Toename van syfilis en gonorroe

Het aantal mensen met de geslachtsziekten gonorroe en syfilis is vorig jaar in Amsterdam sterk in aantal toegenomen. De GG&GD in de hoofdstad registreerde in 1999 met 706 patiënten bijna 50 procent meer gonorroe dan in 1998. Het aantal syfilispatiënten steeg naar 76, een toename van ruim 100 procent ten opzichte van 1998. Vooral anale geslachtsziekten bij homoseksuele mannen kwamen meer voor.

,,Deze stijging is zorgwekkend, want het lijkt erop dat het afschrikwekkend effect van aids is uitgewerkt'', zei prof. R. Coutinho van de Amsterdamse GG&GD tegen het persbureau ANP. ,,De toename van met name anorectale gonorroe onder homoseksuele mannen is zeer verontrustend te noemen. Dit duidt op een terugval naar onveilig seksueel gedrag. Het voorkomen van anorectale gonorroe is namelijk een goede graadmeter voor onbeschermd seksueel contact. Mogelijk neemt de vrees voor aids af door de huidige beschikbare middelen tegen hiv.''

Bij homoseksuele mannen in Amsterdam zijn de aantallen vastgestelde geslachtsziekten terug op het niveau van midden jaren tachtig. Toen sloeg de vrees voor aids zo hard toe dat het vrijgedrag sterk veranderde. Homoseksuelen gingen condooms gebruiken, of beperkten hun seksuele contacten. De toename is ook uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk gemeld.

Sinds april vorig jaar hoeven artsen gonorroe en syfilis niet meer bij de inspectie te melden. Coutinho: ,,De gerapporteerde toename van gonorroe en syfilis in Amsterdam onderstreept het belang van een goede registratie. Het is aannemelijk dat het niet alleen een Amsterdams probleem is, maar het overzicht ontbreekt.''