Rotterdam wil geld van Peper

De gemeenteraad van Rotterdam wil dat ex-burgemeester Peper en andere oud-bestuurders gemeentegeld dat zij ten onrechte hebben uitgegeven, terugbetalen. De raad ziet evenwel af van juridische procedures.

Dat was de belangrijkste uitkomst van het debat dat de Rotterdamse gemeenteraad gistermiddag en -avond wijdde aan het vorige week gepubliceerde onderzoeksrapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) over de bestuursuitgaven van Peper en (ex)wethouders in de periode 1986-98. PvdA-voorman en loco-burgemeester H. Simons, wiens positie wankel was geworden, overleefde het debat.

Volgens een motie van afkeuring die de raad gisteren met algemene stemmen aannam, heeft ex-burgemeester Peper de gemeente Rotterdam `ernstige schade' toegebracht. Het huidige college van B en W moet volgens de motie een `dringend beroep' doen op Peper en sommige ex-wethouders om privé-uitgaven die volgens het COR-onderzoek door de gemeente zijn betaald, te laten terugbetalen. Onder sterke aandrang van B en W zag de raad af van een juridische procedure om Peper tot terugbetaling te dwingen.

Vanmorgen liet Peper via zijn advocaat weten niet te peinzen over terugbetaling. ,,Er is op dit moment voor de heer Peper geen enkele reden wat dan ook terug te betalen'', aldus mr. H. Mentink. Burgemeester Opstelten acht het `vooralsnog' niet nodig bij justitie aangifte te doen van eventuele strafbare feiten waarvan Peper en ex-wethouders kunnen worden verdacht.

In het debat over het COR-rapport over de bestuursuitgaven dat met algemene stemmen werd aangenomen, uitte PvdA-fractieleider P. van Dijk scherpe kritiek op de ex-burgemeester die op ,,onacceptabele wijze gemeenschapsgeld had gebruikt, doel boven middelen plaatste en eigen inzichten boven regels stelde''. Peper ,,overstijgt met zijn optreden de democratie en komt in het voorportaal van het absolutisme. Maar aan de Maas is geen plaats voor een Zonnekoning'', aldus Van Dijk.

Coalitiepartij VVD was gisteravond kritisch over PvdA-voorman Simons, die in vier jaar voor 17.000 gulden uitgaven declareerde zonder bonnen in te leveren. Hij slaagde er gisteren volgens KPMG echter alsnog in deze uitgaven te verklaren. De VVD zette haar aanval op Simons dan ook niet door en liet zich overtuigen door wethouder Kuijper (PvdA) omdat ,,een wethouder van Rotterdam niet in de categorie-Peper past'', zoals VVD-fractieleider Janssens zei.

ACHTERGRONDwww.nrc.nl

PvdA en Peper: pagina 3

Hoofdartikel: pagina 9