Reve

In de brief van Arie Pos (Boeken 10.3.00) wordt melding gemaakt van de vraag van Arie van den Berg, waar Reve het vers van de Engelse Poet Laureate John Masefield gelezen kan hebben. Mag ik verhalen, waar ik dit vers gelezen heb?

Ook ik was in 1940 zestien jaar en leerling op het Sint Janslyceum in 's Hertogenbosch. Onze lerares Engels, `Juffrouw Sanders' (alias de Taks) gebruikte als lesboek De Maar en Van Boxtel. In dit boek was Sea Fever opgenomen. Ik mocht van haar het couplet voor de klas declameren. Tot op heden kan ik het nog steeds feilloos reproduceren. De eerste letters van de titel van De Maar en Van Boxtel werden door Juffrouw Sanders gebruikt als ezelsbruggetje om de titels van de Engelse adel te onthouden: d = duke; m = marquis; e = earl; v = viscount; b = baron.

Leuk dat zoiets opduikt na zoveel jaren!