RAMSJ

Lawrence M.Krauss: De wereld van Star Trek. Paperback, Het Spectrum 1996, van ƒ32,50 voor ƒ12,95. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Vermakelijk en tòch serieus boek waarin Krauss – hoogleraar natuurkunde en astronomie – zich buigt over de natuurkundige aspecten van de wereld van Star Trek, de bekende sciencefictionserie. Vragen die aan bod komen: hoe werkt een warp-drive precies? Wat is het verschil tussen een holodek en een hologram? Wat is antimaterie en waarom heeft de Enterprise die nodig?

Gert Oostindie en Emy Maduro: Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. Gebonden, Foris Pub. 1986,

van ƒ59,50 voor ƒ35,-.

Van Starkenburg Apeldoorn.

Tweede deel van het tweeluik In het land van de overheerser, uitgebracht door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Het geeft een treffend beeld van de manier waarop Nederlanders overheid tot ver in de twintigste eeuw aankeken tegen hun zwarte rijksgenoten: patroniserend, om niet te zeggen neerbuigend, waarbij de toon werd gezet in 1883 toen zo'n twintig `Surinaamsche inboorlingen' met zelfgebouwde hutten in Amsterdam tentoongesteld werden. Veel foto's en krantenartikelen.

Bij Van Starkenburg liggen nog twee andere boeken over Suriname in de ramsj: De betovering verbroken van Rosemarijn Hoefte, over de migratie van Javanen naar Suriname vanaf 1890 (van ƒ29,50 voor ƒ17,50), en Surinaams contrast van Alex van Stipriaan, een studie over de plantage-samenleving in Suriname gedurende de achttiende en negentiende eeuw (van ƒ60,- voor ƒ45,-).

Charles Darwin: The expression of the emotions in man and annimals. Gebonden, Oxford University Press 1998, van ƒ73,40 voor ƒ24,95.

Het Martyrium Amsterdam.

`This is Darwin's most readable and human book, full of enchanting observations and remarkable photographs,' schreef Oliver Sacks over deze omvangrijke studie naar menselijke en dierlijke emoties. Over snorrende poezen, kwispelende honden, en mensen die elkaar als teken van liefde zo maar hard in het oor bijten.

John Lukacs: The Hitler of history. Gebonden, Knopf 1998, van ƒ65,60 voor ƒ19,95. Het Martyrium.

Sinds 1945 verschenen er meer dan honderd biografieën van Hitler. Lukacs zet er enige tientallen op een rij, waarbij het hem niet in de eerste plaats gaat om de persoon van Hitler, maar om de verantwoordelijke biografen: hun wetenschappelijke achtergrond, werkmethoden en – vooral – de (morele) standpunten die ze tegenover Hitler innemen. Extra nadruk op Irving, Nolte en anderen die Hitler in hun biografische werk, al of niet impliciet, rehabiliteren.

Peter Clive: Mozart and his circle;

a biographical dictionary. Gebonden,

Yale University 1993, van ƒ111,30

voor ƒ34,50. Nayler & Co Den Haag.

Alfabetisch overzicht van ruim 280 personen (musici, muziekuitgevers, dirigenten, componisten enz.) met wie Mozart contact onderhield. Vanaf de Duitse tenor Johann Adamberger tot aan Graaf Johann Karl Zinzendorf und Pottendorf in wiens dagboeken (maar liefst 57 delen) Mozart regelmatig wordt vermeld.

Filips de Cloedt (e.a): Benedictus, Symbol abendländischer Kultur. Gebonden, Belser 1998, van ƒ255,- voor ƒ65,-. Premsela Amsterdam.

Pacis nuntius (vredesbode), unitatis effector (bewerkstelliger van eenheid), civilis cultus magister (leermeester in beschaving en cultuur) – zie daar enkele eretitels die Sint-Benedictus (circa 480-547) meekreeg toen hij in 1964 door Paus Paulus VI werd uitgeroepen tot beschermheilige van Europa. Het mooi verzorgde boek van De Cloedt geeft een overzicht van de vele kunstschatten die in de loop der eeuwen aan Benedictus en zijn beroemde monnikenorde zijn gewijd.

Peter Ackroyd: Blake. Gebonden, Sinclair-Stevenson 1995, van ƒ72,- voor ƒ34,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Lovend ontvangen biografie van William Blake (1757-1827), geschreven door de man die eerder naam maakte met biografieën van Dickens en T.S. Eliot. De aandacht gaat allereerst uit naar de grote Engelse dichter, schilder en graveur, en zijn mystieke, met symboliek overladen belevingswereld, maar daarnaast geeft Ackroyd een kleurrijk portret van het achttiende-eeuwse Londen, met name van Lambeth waar Blake in 1790 ging wonen.

Felice Fanuele (ed.): Adolf Loos. Ingenaaid, Pierre Mardaga 1983,

van ƒ117,- voor ƒ49,90.

Roelants Nijmegen.

Franstalige uitgave, verschenen naar aanleiding van het vijftigste sterfjaar van Adolf Loos (1870-1933). De meer dan vijftien artikelen gaan uitvoerig in op het leven en werk van de befaamde Oostenrijkse architect, een van de grondleggers van de moderne, functionele architectuur die in de jaren twintig doorbrak. Talrijke illustraties, waaronder foto's van een paar schitterende interieurs.

Bij Steven Sterk zijn te vinden: Jo Coenen en de Vaillantlaan, over recente stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk (van ƒ29,90 voor ƒ12,50), en De Haagse Hogeschool, een verslag van de totstandkoming van dit ambitieuze project in het Laakhavengebied (van ƒ49,50 voor ƒ15,-).

    • Henk Lagerwaard