Raad Rotterdam wil geld zien

De gemeenteraad van Rotterdam heeft uitgesproken dat de door de gemeente betaalde privé-uitgaven van de ,,ex-burgemeester en van sommige ex-wethouders'' moeten worden terugbetaald. Van het college van B en W wordt nu een voorstel verwacht waarin zal worden aangegeven hoe deze operatie kan worden uitgevoerd. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de huidige burgemeester I. Opstelten, aangezien hij voorzitter is van de commissie voor bestuurszaken.

Volgens D66-raadslid D. Marapin, indiener van de motie, moet het college aan de hand van het rapport kunnen vaststellen op welke ex-bestuurder alsnog ,,een dringend beroep'' moet worden gedaan. Het COR-rapport bevat een bijlage waarin de reizen en uitgaven van alle leden van het huidige en van vorige colleges worden beschreven.

Geconfronteerd met de uitspraak van de raad, zegt Bram Peper vanuit Noorwegen: ,,U moet even meneer Mentink bellen. Ik laat even de woordvoering aan hem. Daar hou ik het bij. Ik kom nog nog wel terug. Ja? Mooi zo, dáág.''Advocaat Hans Mentink: ,,De gemeenteraad durft niet naar de rechter. Men gelooft blijkbaar niet in de eigen beschuldigingen tegen Peper. Er is op dit moment voor de heer Peper dan ook geen enkele reden wat dan ook terug te betalen.''

Ex-wethouder R. Smit laat weten dat hij zich beraadt op de vraag of er iets terugbetaald moet worden. Hij heeft in de afgelopen dagen kunnen aantonen dat een aantal reizen die in het rapport als privé waren gekarakteriseerd, wel in het belang van de stad waren. ,,De heer Smit vindt het zeer spijtig dat er zo veel misverstanden zijn gerezen'', aldus zijn woordvoerder.

Ex-wethouder Linthorst wil geen reactie geven op de aangenomen motie. In de bijlage van KPMG-accountants wordt in de afzonderlijke paragrafen betreffende ex-wethouders R. den Dunnen, E. Hallesleben, J. Linthorst, J. den Oudendammer, J. de Rijk en P. Vermeulen een aantal malen opgemerkt dat reizen met partners of gedane uitgaven privé waren of dat hiervan de functionaliteit niet is vastgesteld. De bedragen variëren van enkele honderden tot duizenden guldens. Burgemeester Opstelten moet nu beslissen wie van deze bestuurders alsnog een rekening krijgen. Eerder betaalde ex-wethouder H. Meijer ruim driehonderd gulden aan hotelkosten terug omdat het een vakantie betrof.