PERSONALIA

Rinskje Koelewijn (29) krijgt het Gouden Pennetje 2000, de aanmoedigingsprijs voor jong journalistiek talent van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Koelewijn, redacteur van NRC Handelsblad, krijgt de onderscheiding voor drie artikelen over morele kwesties die vorig jaar in deze krant verschenen. Het Gouden Pennetje is een prijs – oorkonde en 7.500 gulden – voor journalisten onder de dertig jaar. Het is de zeventiende keer dat hij is toegekend. De jury kende eervolle vermeldingen toe aan Arjen Dasselaar van Elsevier voor artikelen over Internet en aan Frank Hendrickx van de Geassocieerde Persdiensten voor economische reportages.