Pensioen als 70 procent loon is fictie

De Nederlandse pensioenfondsen zullen hun doelstelling voor de hoogte van het pensioen van een groot aantal mensen niet waarmaken.

De verwachting dat de AOW plus het aanvullend pensioen dat werknemers bij hun bedrijf opbouwen uitkomt op 70 procent van het laatst verdiende loon is een fictie en blijft een fictie.

Dat zei voorzitter J. van den Brink van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen gisteren op de jaarvergadering van deze pensioenkoepel.

Het 70 procent pensioen wordt ,,in realiteit een uitzondering'', zei ook gastspreker prof.dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad en onder meer plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Negen van de tien Nederlanders bouwen bij hun werkgever een aanvullend pensioen op, bovenop de AOW.

,,Heel veel mensen denken dat het goed geregeld is, maar tweeverdieners en alleenstaanden komen er bij hun pensionering straks achter dat het niet zo is'', bevestigde PvdA-Kamerlid J. van Zijl, woordvoerder inzake pensioenen en AOW.

De leden van Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen beheren de oudedagsvoorziening voor complete bedrijfstakken. Dankzij grote partijen als ABP (overheid en onderwijs) en PGGM (zorg en welzijn) vertegenwoordigt de Vereniging driekwart van de bijna 1.000 miljard gulden die pensioenfondsen beheren.

Het pensioen blijft om verschillende redenen achter bij de 70-procentsnorm, die Leijnse omschreef als de ,,standaard voor een beschaafde oudedagsvoorziening''.

Mensen werken geen veertig jaar meer, de norm voor de pensioenopbouw, doordat zij later beginnen (na langer onderwijs) en eerder stoppen, onder meer door VUT- en prepensioenregelingen.

Verder hanteren talrijke pensioenregelingen bij de becijfering van de pensioenopbouw AOW-bedragen die hoger zijn dan wat mensen echt krijgen.

Een derde, nieuwe ontwikkeling is dat een groeiende groep Nederlanders, van allochtone en autochtone afkomst, tussen hun 15de en 65ste niet onafgebroken in Nederland heeft gewoond en daarom een korting op hun AOW krijgt.

Van den Brink riep de overheid op de pensioenfondsen ruimte te geven om passende individuele financiële producten te verkopen. Van Zijl verwacht het nodige van het nieuwe belastingplan en wil graag dat de `inbouw' van de AOW die pensioenfondsen gebruiken voor de becijfering van aanvullend pensioen naar realistischer bedragen wordt teruggebracht.