Novib naar rechter om subsidie Foster Parents te beletten

De organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Novib stapt naar de rechter om de subsidietoekenning van tien miljoen gulden aan Foster Parents Plan (FPP) ongedaan te maken.

Novib vindt dat minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) Foster Parents ten onrechte uit dezelfde subsidiepot laat putten.

Novib krijgt net als drie andere organisaties subsidie voor medefinancieringsorganisaties die werken aan structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Volgens de Novib valt FPP daar niet onder. Novib-woordvoerder P. van Tongeren: ,,Foster Parents Plan doet goed werk met scholen en waterputten, maar ze bieden geen structurele hulp. Ze werken niet samen met lokale organisaties en durven ook geen politiek gevoelige onderwerpen aan te snijden bij lokale en westerse overheden.''

Van Tongeren vreest bovendien dat de minister een precedent schept voor andere organisaties, waardoor de spoeling erg dun wordt en het karakter van de geboden hulp uit het oog wordt verloren. ,,Voor minder-structurele hulp zijn andere potjes, laat de minister daar maar uit putten.''

Een Kamermeerderheid (PvdA, CDA, GroenLinks, GPV, SGP en RPF) liet de minister gisteren weten het evenmin eens te zijn met de subsidietoekenning. Omdat de minister zich beriep op `juridische problemen' bij intrekking van de subsidie, legde de Kamer zich daar uiteindelijk bij neer. In de toekomst wil ze echter dat de minister de criteria duidelijke vastlegt.

Kamerlid S. Dijksma (PvdA): ,,Het gaat hier om ministeriële regelgeving waar de Kamer niet in wordt gekend. Maar in het vervolg willen we dat die regels wel worden aangepast, om te voorkomen dat de hulpverlening versnippert.''

De Kamer wil in het najaar met minister Herfkens bespreken hoe het begrip `structurele armoedbestrijding' beter is te definiëren. Herfkens legt dat uit als `geen noodhulp geven', hetgeen de Kamer een wel erg minimalistische uitleg vindt. De minister liet overigens weten dat Foster Parents Plan als het aan haar ligt ook in de toekomst gewoon subsidie blijft krijgen. Ze wenst naar eigen inzicht gebruik te maken van de ruimte die de zelf opgestelde regels haar bieden.

Foster Parents-woordvoerder M. van `t Hek: ,,Wij voelen ons geen partij in deze discussie. In eerste instantie is dit een strijd tussen de minister en de Kamer, of de minster en de hulporganisaties. We wachten het wel af.''