Nauwelijks voorkennis in beursfraude

Justitie zal in het beursfraudeonderzoek (`Operatie Clickfonds') één voorkennisdossier voor de rechter brengen. Dat valt op te maken uit de jongste stukken over de hoofdverdachten die bij de onderzoeksrechters zijn ingediend.

Met de afsluiting van de zogeheten `nadere vorderingen' door het Openbaar Ministerie in het gerechtelijk vooronderzoek voldoet het OM aan de eis van de onderzoeksrechters uiterlijk 1 april duidelijk te maken wat de exacte verdenkingen tegen vier hoofdverdachten zijn. Operatie Clickfonds, het meest omvangrijke onderzoek naar financiële fraude ooit, begon eind 1997 met de arrestatie van effectenhandelaren en invallen bij commissionairs, banken en de beurs. Het onderzoek schokte de financiële wereld wegens de zware verdenkingen. Het OM omschreef destijds vier hoofdlijnen: voorwetenschap, witwassen van crimineel geld, belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. Uit de nu ingediende vorderingen blijkt dat het zwaartepunt voor de hoofdverdachten op fiscale delicten ligt.

Een justitiewoordvoerder weerspreekt dat `beursfraude'-elementen nauwelijks zijn terug te vinden: ,,Diverse zaken, zoals heling, niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte zitten in verschillende dossiers, ook van niet-hoofdverdachten. Bovendien hebben wij nooit gezegd dat Clickfonds alleen beursfraude-elementen zou bevatten. Belastingfraude is bijvoorbeeld geen onbelangrijk delict.''

Het voorkennisdossier dat zal worden voorgebracht betreft twee affaires in handel met aandelen van AND en Antonov, bevestigt de woordvoerder. De zaak wordt ten laste gelegd aan H. Vermeulen, ex-directeur van voormalig effectenhuis Leemhuis en Van Loon en een van de hoofdverdachten in het Clickfondsonderzoek. De zaak van een andere hoofdverdachte, E. Swaab, ondervindt vertraging omdat fraudeofficier H. de Graaff wacht op stukken uit Engeland en Zwitserland.

In een vanochtend uitgegeven persbericht stelt het OM dat in dertig zaken het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. Met de helft van de verdachten wordt waarschijnlijk een schikking getroffen. Tegen vijftien personen loopt nog gerechtelijk vooronderzoek. Het OM zal dit voorjaar nog vijf `kleinere gevallen' ter zitting brengen, de eerste aanstaande maandag.

Justitie maakte vandaag de nieuwste cijfers bekend over de fiscale opbrengsten van het Clickfondsonderzoek: inmiddels ontving de fiscus tien miljoen gulden. In totaal is voor 103 miljoen gulden aan aanslagen opgelegd. Aan boetes heeft het parket 3,5 miljoen gulden ontvangen.

DOSSIER www.nrc.nl