Motie

De Rotterdamse raad nam vanacht, met alleen de twee stemmen van de Stadspartij tegen, onderstaande motie aan:

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2000 ter bespreking van de rapportage van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening over de bestuurskosten, overwegende dat iedere schijn van verstrengeling van privé-uitgaven en publieke gelden moet worden vermeden, verzoekt het college van burgemeester en wethouders, gegeven de bevindingen van het genoemde rapport, een dringend beroep te doen op de ex-burgemeester en sommige ex-wethouders uit de periode 1986-1999 om uitgaven met een uitsluitend privé-karakter, welke ten laste zijn gebracht van de gemeentelijke financiën, terug te betalen.

Motie

In het bericht Motie (in de krant van vrijdag 24 maart, pagina 3) is de letterlijke tekst van een motie in de Rotterdamse gemeenteraad over het declaratiegedrag van zittende en ex-bestuurders niet volledig. Na de regel die eindigt met ,,terug te betalen'' moet volgen: ,,en de raad te informeren over de uitkomsten hiervan en andere te ondernemen stappen''. Bovendien is de Rotterdamse ex-wethouder Y. de Rijk op dezelfde pagina ten onrechte vermeld in het lijstje van bestuurders die privé-uitgaven deden of niet konden verklaren. Haar toelichting op betalingen met de gemeentelijke creditcard was voor de accountants van de COR afdoende.