Meer zakgeld voor patiënten

65-minners in verpleeghuizen en inrichtingen voor gehandicapte en psychiatrische patiënten krijgen vanaf 1 juli meer zakgeld. Door een verhoging van fiscale aftrekposten houden alleenstaanden vijftig gulden per maand meer over en gehuwden 31,75 gulden. Eerder al kregen de 65-plussers meer zakgeld. De verhoging is een uitvloeisel van de motie van de Tweede Kamer. Daarin werd het kabinet gevraagd om dertig miljoen gulden extra uit te trekken voor het zakgeld.