`Liever geen kas op rand Groene Hart'

Minister Pronk (VROM) ziet kassen aan de rand van het Groene Hart liever gaan dan komen. Dit maakte hij gisteren duidelijk tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de glastuinbouw.

Pronk maakt zich vooral zorgen over plannen van minister Brinkhorst en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) om nieuwe kassen in de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk a/d IJssel ten zuidwesten van Gouda te vestigen. Deze streek is hiervoor volgens Pronk landschappelijk ongeschikt, omdat die nu juist een bufferzone voor het Groene Hart vormt.

Brinkhorst en de LTO lieten vorig najaar hun oog op deze locatie vallen nadat de Tweede Kamer plannen had geblokkeerd om extra ruimte te scheppen voor de glastuinders uit het Westland in de Hoeksche Waard. De tuinders uit het Westland kampen al lange tijd met ruimtegebrek en moeten op sommige plaatsen bovendien plaatsmaken voor woningbouw.

Vervolgens werd er een lijst opgesteld van tien locaties in onder meer Zeeland en Drenthe, waar wel nog ruimte was voor uitbreiding. Ook een gebied van 200 hectare in de Zuidplaspolder kwam daarop voor en dit bleek onmiddellijk de meeste gewilde locatie bij de tuinders wegens de nabijheid bij het Westland.

Pronk omschreef gisteren in de Kamer de Zuidplaspolder als de minst geschikte van de tien locaties van de lijst. Liever zou hij zien dat de tuinders uitwijken naar Zeeland, Noord-Brabant of Drenthe.

Als de extra kassen echter toch in de Zuidplaspolder zouden komen, dan zou Pronk graag de helft van de beschikbare 200 hectare willen reserveren voor tuinders uit het eigenlijke Groene Hart. Die laatsten zouden dan wel hun huidige kassen moeten opgeven. Ook Brinkhorst voelde wel voor deze suggestie.

Op deze manier zou Pronk dichter bij verwezenlijking van zijn eerder deze week geuite wens komen om het Groene Hart groener te maken dan het nu is. In dit verband trok hij in de Eerste Kamer een vergelijking tussen het Groene Hart en het Central Park in New York. Dat ligt al sinds mensenheugenis als een onaantastbaar eiland van groen tussen een zee van wolkenkrabbers. De minister zei dat de Hollandse versie van het Central Park zou kunnen worden omgeven door een `Delta-Metropool'.

Pronks verzet tegen de Zuidplaspolder mocht op gemengde reacties rekenen van de woordvoerders in de Tweede Kamer. CDA en VVD zouden juist graag zien dat de tuinders zo snel mogelijk de beschikking krijgen over de ruimte in de Zuidplaspolder, terwijl de PvdA en GroenLinks hierin in het geheel geen heil zien. D66 en de ChristenUnie schortten hun finale oordeel nog op.