Juristen tegen Mugabe

In Zimbabwe neemt het verzet tegen het bewind van president Robert Mugabe toe: de grootste onafhankelijke juristenbond van het land beschuldigde Mugabe er gisteren van een dictatuur te hebben gevestigd.

Hij moet, zo vond de bond, aftreden. De organisatie, Juristen voor de rechten van de mens, kwam met haar beschuldiging drie dagen nadat een coalitie van oppositiepartijen Mugabe opriep af te treden naar aanleiding van de door Mugabes bewind gestimuleerde bezetting van boerderijen van blanke boeren. Volgens de juristenbond laat de regering na de orde te herstellen en de wet te handhaven in de kwestie van de landbezettingen; de bond vindt dat er sprake is van ,,een complot waarmee het bewind de laatste resten van de democratie in ons land verwoest''. ,,De wet regeert niet langer'', aldus de bond. (AP)