`Geef rijk regie bouw HSL-stations'

Het rijk moet de inrichting van stationsgebieden in halteplaatsen van de toekomstige HSL adopteren als een `grand projet'. Het lokale bestuur is niet sterk genoeg om tegenspel te bieden aan de private investeerders. Alleen als het rijk de regie over de plannen neemt, zal de aanleg van de HSL een cultureel succes worden.

Dat vindt het Tweede-Kamerlid A. Duivesteijn (PvdA). Hij sprak gisteren in Rotterdam op een bijeenkomst over de gevolgen van de aanleg van de hogesnelheidslijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Volgens Duivesteijn moet de aanleg van de HSL door de steden niet worden aangegrepen om verschillen tussen de steden waar de spoorlijn doorheen rijdt te versterken door karakteristieke architectuur. Het verdient de voorkeur te streven naar een zekere uniformiteit in de ontwerpen. Duivesteijn: ,,We moeten niet krampachtig blijven streven naar kwaliteit door verschillen in cultuur te benadrukken, maar de uniformering in de Europese cultuur accepteren en al onze aandacht richten op een mooi en bijzonder design.''

Duivesteijn acht meer regie van de rijksoverheid dringend gewenst, omdat lokale wethouders in het publiek private partnerschip volgens hem niet zijn opgewassen tegen de private sector. ,,De private partij is dominant. Het publieke domein is niet veilig gesteld. Wethouders zijn niet dominant bij het bewaken van het publieke domein,'' aldus Duivesteijn.

De steden die als HSL-halteplaats plannen maken voor herinrichting van hun stationsgebied zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Schiphol, Arnhem en Breda. In Den Haag en Breda stopt de HSL niet, wel krijgen de steden shuttleverbindingen met het HSL-net.