Familieportret

De kinderachtigheid kent, zelfs op het hoogste niveau, geen grenzen. De Europese staats- en regeringsleiders min één hebben Oostenrijk bilateraal in de ban gedaan. Bilateraal, dat wil zeggen dat zij en hun collega-ministers `een-op-een' hun Oostenrijkse ambtgenoten uit de weg gaan. Maar communautair worden de zaken in de Europese Unie `gewoon' afgewikkeld – niemand heeft de wens de Unie lam te leggen. Vandaar dat kanselier Schüssel op de top in Lissabon aanwezig was.

Maar ja, van de achterban wordt niet verwacht dat zij de subtiliteiten van de diplomatie doorgrondt. Het bijeenzijn van de Europese leiders wordt doorgaans feestelijk bekroond met een gezamenlijk optreden voor de camera's, dat onder de benaming familieportret school heeft gemaakt. Men onderhoudt zich met elkaar op dat portret gewoonlijk met een beleefde, soms zelfs vriendelijke glimlach. Maar wat te doen met de Oostenrijkse kanselier? Een handdruk, een belangstellend vooroverbuigen zou bij de achterban maar een verkeerde indruk wekken. Dus deze keer geen familieportret.

Dat was dan weer een teleurstelling voor de Portugese voorzitter. Hij nam uiteindelijk genoegen met een `groepsfoto' rondom een toevallige gast, de president van Mexico. Maar een Oostenrijkse fotograaf doorbrak de façade en knipte met de Mexicaan buiten beeld. De Oostenrijkers hadden hun familieportret – dat vervolgens de wereld rondging.

Het wordt tijd om aan deze onzin een einde te maken.