EBI Vught kweekt geen desperado's

Minister Korthals (Justitie) betwist dat de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught `desperado's' van gedetineerden maakt, zoals felle criticasters de afgelopen maanden hebben beweerd.

,,Het zijn doorgaans al desperado's voordat ze naar Vught gaan. Dat is dan ook de reden waarom we met deze mensen extra voorzichtig moeten omgaan'', aldus Korthals gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.

Het contact van de zeventien gedetineerden met de buitenwereld is beperkt tot één maal 's weeks met een bezoeker, waarbij een kogelvrije ruit als scheidslijn dient. De bezoeker mag geen strafblad hebben. Eén maal per maand mag een familielid komen, waarmee het fysieke contact beperkt moet blijven tot het geven van een hand. Dat laatste wordt volgens Korthals in de praktijk wel eens iets ruimer uitgelegd, maar daar moet men volgens hem ,,geen al te fantasierijke gedachten bij hebben.''

Het Kamerlid Halsema (GroenLinks) zou de maximale verblijfsduur in de EBI op twee jaar gesteld willen zien. Daar ging Korthals niet op in. Hij deelt de zorgen van de Kamer en vindt de EBI geen `fraaie vorm van detentie', maar volgens hem blijft echter het doel iedereen die er belandt zo snel mogelijk weer naar een gewone gevangenis te krijgen.

De bewindsman wees er op dat er tussen 1988 en 1991 geen ontsnappingen met geweld of gijzeling van gevangenispersoneel zijn geweest, in 1992 waren er ineens 13 gevallen en in 1993 was dat aantal opgelopen tot 26. Het jaar daarop werd de `tijdelijke' EBI in gebruik genomen, en sindsdien is er nooit meer een gewelddadige uitbraak geweest.

Volgens D66-woordvoerder Dittrich toont dat aan dat een EBI `helaas noodzakelijk' is. PvdA-specialiste Duijkers onderschrijft dat, maar vindt dat ondanks dat streng moet worden toegezien op een balans tussen humaniteit en rechtpositie van de gevangene en de veiligheid voor het personeel. VVD-woordvoerder Niederer, die de EBI tweemaal bezocht spreekt van de `Rolls-Royce' onder de gevangenissen. Halsema vreest dat het regime in Vught veel te hard is en noemde het voorbeeld van een Colombiaan om uitlevering naar de Verenigde Staten vroeg, waar hem ook een veroordeling boven het hoofd hangt. Dat zegt volgens haar iets over de EBI.