Dichtersvreugd

In de geschiedenis van het Nederlandse voetbal is de 2-1 zege van Oranje op de Engelse amateurs een belangrijk moment geweest. Dat gebeurde in deze week, op 24 maart 1913, en zette het hele land in vuur en vlam. Ook de literair begaafden werden geïnspireerd door de zege, wat een gedicht opleverde van 2.600 regels.

Het duel had veel belangstelling, want tenslotte hadden de Engelsen het voetbal uitgevonden. Zo'n 16.000 mensen trokken naar het veld van Houtrust in Den Haag, waaronder een aantal dat in de bomen plaatsnam wegens ruimtegebrek. Henri de Groot van Sparta scoorde twee keer en daarmee werd voor de eerste keer Engeland verslagen. Geen toeschouwer sprak de Spartaan trouwens met Henri aan, maar noemde hem Huug. Dat was veel lekkerder om te schreeuwen als aanmoediging: `Huuuuuuuuuuuug.'

Het enthousiasme was zo groot dat dichter August Heyting een zogenaamd `modern sportief heldendicht' van tachtig pagina's componeerde.

Hij opende lyrisch:

Dat England is geslagen,

dit's de mare, die juublend schalt langs Hollands lentevelden.

't Is Pasen en de stem van het blijde feest

wordt dubbel hoog door dees victorieroep.

Zon, daal omlaag, wij zullen met U ballen.

Uw gouden bal zal onze roes behagen.

Laat dan het vuur vrij uit uw kogel spatten

als, met uw blinkend goud, we op 't doel afstormen.

Ja, zulk een bal is Hollands geestdrift waardig.

Hoera! Oranjetruien, luid hoera!

Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat iemand een echte liefhebber moest zijn, of een recensent, om de volgende 2.590 regels door te spitten. Misschien dat sportpionier Pim Mulier dit heeft gedaan, omdat hij uit eigen ervaring wist hoe een droge tekst over sport geschreven moest worden. Zijn sportboeken hadden namelijk niet altijd de naam enerverend te zijn geschreven. Maar misschien had Mulier gewoon de behoefte om zijn emoties nogmaals te beleven. Want die had hij zeker getoond na afloop van de wedstrijd, al probeerde hij het niemand te laten zien. Het was sportjournalist Leo Lauer niet ontgaan. Hij schreef over de heer `correct in het zwart, hoog gehoed, die stillekens voor zich uitkeek naar het woest gedans en golven der menigte, telkens zijn ogen afwiste, met niemand sprak, voor zichzelf bewaarde het zoete van het nieuwe geluk'.

Het moet een geweldig gevoel geweest zijn: zo'n veertig jaar nadat Mulier de eerste voetbalclub van het land had opgericht, werden de Engelsen verslagen. De zoon had zijn vader voorbijgestreefd.