DE STADSVOS RUKT OP

In Haarlem maakt een stadsvos de tuinen, kippen- en konijnenhokken onveilig bij huizen niet ver uit het centrum. ,,We dachten we kunnen ons konijn het weekeinde wel buiten laten staan, met wat gaas erom. Maar toen we terugkwamen zagen we haarvlokken in het hok. Een vos had hem opgegeten,'' vertelt P. Voorneveld uit Haarlem. Zijn dochter Olga was er overstuur van.

Dat was vorig jaar. De vos zelf had hij niet gezien. Dat gebeurde deze week. Op de spoordijk achter zijn huis zag hij de vos met een gans, die daar zat te broeden, in zijn bek. Hij had het wild protesterende dier bij de nek en sleurde het de dijk over. ,,Ik ben er heen gerend en heb stenen gegooid.'' De gans zit nu weer op het nest.

De gans ontsprong tot nu toe de dans. ,,Maar kennissen aan de Iepenlaan hadden een hok met dure kippen in de tuin. Opgegeten door de vos. Toen dachten ze: jammer, we nemen nu goedkopere kippen. Maar die lustte de vos ook wel. Nu zijn ze er maar mee gestopt.''

De Haarlemse stadsecoloog Dik Vonk kent de klachten over de vossen: ,,De mensen moeten er aan wennen dat de vos een stadsdier aan het worden is. Net zoals de mussen en merels ook eerst bosdieren waren en nu stadsdieren zijn. De duinen zitten vol vossen. Jonge dieren worden verjaagd door andere vossen. In de stad vinden ze eten. Ze maken holen op droge plekken, zoals spoordijken. In Engeland heb je al lang stadsvossen. In parken bij Amsterdam zitten ze ook. In Haarlem zijn er misschien tien.''

Vonk vindt het een natuurlijke ontwikkeling dat Nederland stadsvossen krijgt: ,,Het is ook nuttig. Vossen eten ongedierte, ratten, woelratten, muizen. Daar hoor je nooit iemand over. Wel als een kippenhok leeggegeten is. Maar zoals wij onze auto's afsluiten als we hem laten staan, zo moeten de mensen ook hun kippen en konijnen beter beveiligen. Ze moeten `vosvrije ruimtes' maken.''

Paul Custers van Natuurmonumenten bevestigt dat de vos een stadsdier aan het worden is. In Beverwijk, op de boulevard bij Zandvoort, en in Den Haag kun je vossen aantreffen, zoals Job (5) en Emma (7) van Asbeck merkten toen ze met hun moeder gingen picknicken in het park bij het Catshuis, Sorghvliet. Een hongerige vos at hun het brood bijna uit de hand. Ook in plaatsen bij bosrijke gebieden zoals Bussum worden vossen gesignaleerd, soms bij vuilnisbakken waar wat te eten valt: ,,Patatvossen worden ze ook wel genoemd. Het aantal vossen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. Het wordt op enkele tienduizenden geschat. Jagers spreken van een plaag, maar dat vinden wij niet.''

Overigens wordt jacht op vossen verboden als de nieuwe Flora- en Faunawet in werking treedt, misschien eind dit jaar. Het wachten is op goedkeuring uit Brussel.

Zie ook Kinderpagina, pagina 34