De Man 1

In haar artikel `Gestoorde lectuurmaker' van 11 februari over de biografie van Herman de Man door Gé Vaartjes geeft Elsbeth Etty een perfecte weergave van De Mans persoonlijkheid om vervolgens de biograaf de mantel uit te vegen.

Etty stelt dat uit het boek niet duidelijk wordt waarom De Man en zijn vrouw zich hebben laten dopen. Vaartjes wijdt aan hun bekering de paragraaf `Wij worden zeker katholiek' in het hoofdstuk `Het wassende water (1922-1925)' waarin hij de beweegredenen van het echtpaar meer dan duidelijk aan bod laat komen. Deze paragraaf is tevens een voorbeeld van de thematische benadering die Etty mist.

Nog bonter wordt het wanneer Etty beweert dat de gedetailleerde weergave van feiten in het huwelijk van De Man louter `de buitenkant' betreffen. Hier wordt de indruk gewekt dat Vaartjes de egodocumenten van zijn held plompverloren heeft geciteerd en dat terwijl hij door schifting juist datgene naar voren haalt waarmee De Man tastbaar wordt. Wat Etty voor overladen en monotoon aanziet, is een functionele gedetailleerdheid die deze biografie zo bijzonder maakt.

    • Rob Moiin