Asielzoekers

Onder de kop `Een beter uitzicht' schrijft NRC Handelsblad op 10 augustus 1998 in haar commentaar: ,,Onder de gegeven omstandigheden [lange procedures] zou aan geregistreerde asielzoekers uitzicht kunnen worden geboden op werk en opleiding, zoveel mogelijk aansluitend bij het onderwijsniveau dat zij in eigen land hebben bereikt. Het voordeel is drievoudig.

De sociale en geestelijke verkommering die de doorgaans langdurige procedure en het gedwongen werkloze verblijf in opvangcentra met zich meebrengen, kan worden bestreden. Als de persoon in kwestie uiteindelijk wordt toegelaten, zijn zijn kansen beter. Als hij het land moet verlaten, geldt hetzelfde. Voor de blijvers wordt de gewenning aan bijstand zoveel mogelijk vermeden.''

,,Het pleidooi van minister De Vries van Sociale Zaken om asielzoekers te laten werken voor de kost is daarom een belangrijke doorbraak'' [ten positieve], heet het in het commentaar van 9 september 1999, al moet dat ,,gepaard gaan aan een drastische verbetering van de asielprocedure''.

In zijn commentaar van j.l. donderdag 9 maart op het advies van sociale partners aan het kabinet om asielzoekers toegang tot de arbeidsmarkt te geven, blijkt de krant van mening veranderd en heeft zowel principiële als praktische bezwaren. ,,Niet doen, dus.'', luidt de conclusie.

Standpunten kunnen bij nader inzien altijd wijzigen, maar een complete ommezwaai in nog geen (ander)half jaar tijd vind ik zeer ongeloofwaardig overkomen.