Achmea koopt commerciële poot van GAK

Bankverzekeraar Achmea koopt de commerciële activiteiten van het GAK. Voor een onbekend bedrag verwerft Achmea de Arbo Groep GAK, GAK Verzekeringen, GAK Sociale Zekerheid en de Arbo Management Groep.

Dat hebben Achmea en het GAK gisteren bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter E. de Jong van het GAK krijgt een plek in de raad van bestuur van Achmea. Drie andere GAK-directeuren gaan eveneens mee over naar de bankverzekeraar.

De commerciële activiteiten van het GAK zijn een restant van de splitsing van de uitkeringsinstantie GAK in een publieke en een private poot, enkele jaren geleden. Het GAK splitste zichzelf toen in tweeën vooruitlopend op de privatisering van de sociale zekerheid.

De Tweede Kamer heeft de voorgenomen privatisering vorig jaar echter afgeblazen. De uitkeringsinstellingen, waarvan het GAK de grootste is, gaan op in een landelijke rijksdienst die de uitvoering van de werknemersverzekeringen WW en WAO volledig voor zijn rekening gaat nemen. De publieke tak van het GAK gaat op in die rijksdienst en alleen de private GAK-bedrijven blijven nog over. Die zijn te klein om op eigen benen te staan.

De commerciële poot van het GAK, die winstgevend is, heeft een omzet van zo'n 400 miljoen gulden. Ruim de helft daarvan komt voor rekening van de automatiseringstak ASZ, die onlangs voor 400 miljoen gulden aan automatiseerder PinkRoccade is verkocht. Eerder verkocht het GAK zijn dochter Svianed, die het dataverkeer tussen het GAK en zijn klanten beheert, voor 350 miljoen gulden aan telecombedrijf Versatel.

De opbrengst van beide transacties komt, aangevuld met die van de verkoop van de overgebleven GAK-bedrijven aan Achmea, terecht in de Stichting GAK Holding. Die stichting wil dit geld besteden aan projecten om mensen met een uitkering weer aan het werk te helpen.

Het is niet verrassend dat Achmea de GAK-bedrijven koopt. De bankverzekeraar heeft al jaren een alliantie met het GAK. De twee waren van plan te fuseren zodra de privatisering van de sociale zekerheid zijn beslag zou krijgen. Nu die niet doorgaat, zijn alleen de commerciële activiteiten van het GAK nog beschikbaar voor Achmea.

Achmea en het private deel van het GAK hebben sinds juni vorig jaar ook een gezamenlijke onderneming, Argonaut, die zich richt op het terugdringen van ziekteverzuim in bedrijven en bemiddeling bij het weer aan het werk helpen van zieke en arbeidsongeschikte werknemers (reïntegratie). Met de overname van de private GAK-activiteiten verwerft Achmea tevens het belang van 50 procent van het GAK in Argonaut.

Achmea brengt de GAK-bedrijven onder in zijn divisie Sociale Zekerheid. Van de 2000 werknemers die het bedrijfsonderdeel na de overname telt zijn er 1700 afkomstig van het GAK. Achmea Sociale Zekerheid gaat zich richten op arbodienstverlening, reïntegratie en ziekteverzuimpreventie.