Wereldbank: Azië blijft kwetsbaar

De Wereldbank heeft gisteren gewaarschuwd dat de Aziatische economie ondanks de huidige tekenen van opleving kwetsbaar blijft. Het herstel van de crisis die in 1997 uitbrak, is weliswaar opvallend en wordt aangedreven door groeiende exporten en consumptie, maar blijft niettemin kwetsbaar door de oplopende Amerikaanse rente, de fors gestegen olieprijs en de kwakkelende Japanse economie.

De Wereldbank waarschuwt in haar voorlopige kwartaalbericht over Oost-Azië, dat gisteren uitlekte, dat landen als Indonesië, Thailand en Zuid-Korea de schoonmaak in hun bankensectoren ondanks het huidige herstel moeten voorzetten. De Wereldbank: ,,Zolang bedrijven nog diep in de schulden gestoken zijn en er te weinig kapitaal beschikbaar is, hebben de economieën onvoldoende speelruimte om zich te weren tegen externe schokken.''

De Wereldbank erkent dat de economische groei dit jaar in vrijwel alle Aziatische landen weer versnelt. Maar die rooskleurige verwachtingen zijn volgens de bank vooral ingegeven door de verwachting van oplopende bestedingen van bedrijven en consumenten en die kan snel omslaan als de Amerikaanse rente en de olieprijs sterker stijgen dan verwacht.

In haar rapportage berekent de Wereldbank de gevolgen van een renteverhoging in de Verenigde Staten ter grootte van 25 basispunten tot 6,25 procent en een gemiddelde olieprijs van 23 dollar per vat in 2000. Deze externe factoren zouden vooral de lopende rekeningen van de Aziatische landen treffen. Volgens dit scenario krimpt de lopende rekening van Zuid-Korea bijvoorbeeld met 27,5 procent en die van de Filippijnen met 17,6 procent. China's overschot zou onder deze omstandigheden teruglopen met 16,4 procent en dat van Thailand met 14,8 procent.

De kwetsbare conditie van de Japanse economie die in de tweede helft van 1999 kromp, vormt volgens de Wereldbank eveneens een blijvende bedreiging voor het verdere economische herstel van Azië. Extra overheidsbestedingen in Japan hebben daar nog onvoldoende draagvlak geschapen voor hervatte groei in de particuliere sector. De rapporteurs van de Wereldbank: ,,Wanneer de economische opleving in Japan uitblijft, is een duurzaam herstel in overig Azië onwaarschijnlijk.''

Het Internationale Monetaire Fonds toonde zich gisteren bij monde van waarnemend directeur Stanley Fischer wat optimistischer over de Aziatische economie. Tijdens een bijeenkomst met journalisten in Washington voorspelde Fischer een versnellend herstel, zolang de groei in de VS en Europa aanhoudt.

Wel waarschuwde Fischer de Aziatische landen ernst te blijven maken met noodzakelijke financiële hervormingen.