Wereld Water Forum

WATER IS VAN levensbelang. De beschikbaarheid van schoon water, de bescherming tegen wateroverlast en het voorkomen van watertekorten behoren tot de basisbehoeften van mensen. Water is natuur en de levende natuur is van water afhankelijk. Maar ook culturen, godsdiensten, het dagelijkse leven, economische bedrijvigheid kunnen niet bestaan zonder de gedoseerde beschikbaarheid van voldoende water.

In Den Haag is de afgelopen dagen het Tweede Wereld Water Forum gehouden, een verzamelplaats van honderden bewindslieden, ambtelijke en technische experts en vooral afgevaardigden van lokale organisaties uit de hele wereld. Zo'n conferentie begint ambitieus en het is gemakkelijk om na afloop vast te stellen dat de meetbare resultaten bescheiden zijn. Natuurlijk, er is geld toegezegd en er zijn vervolgacties afgesproken. Maar de betekenis van een dergelijke breed opgezette conferentie ligt op een breder vlak. Water en watermanagement hebben raakvlakken met de meest uiteenlopende aspecten van de samenleving. In al hun complexiteit zijn deze verwevenheden naar voren gebracht. De bundeling van kennis en ervaringen, de zoektocht naar oplossingen voor problemen en de bereidheid om van het waterbeheer een wereldwijde inspanning van duurzame samenwerking te maken, zijn waardevol. Op grond van de verklaring die de ministersconferentie gisteren heeft aangenomen, kan verder gewerkt worden aan het veiligstellen van water in de 21ste eeuw.

NIET DAT ALLE problemen die verband houden met water gemakkelijk kunnen worden opgelost. Natuurgeweld laat zich niet beteugelen en kan dramatische gevolgen hebben zoals recente beelden van overstromingen (Mozambique) of orkanen (India, het Caraïbische gebied) hebben laten zien. Geopolitieke conflicten met betrekking tot de zeggenschap over water in stroomgebieden van rivieren, de macht van grootgrondbezitters over waterbronnen, de man-vrouwverhoudingen in het waterbeheer op lokaal niveau, de ecologische gevolgen van watervervuiling, de onttrekking van (grond)water door landbouw of industrieën, de kostbare subsidies voor irrigatieprojecten of de regelrechte verspilling van water zijn na het Water Forum niet opgelost. Maar de noodzaak van efficiënter beheer van waterbekkens en van samenwerking tussen landen in hetzelfde stroomgebied, de bevordering van prikkels tot zuinigheid, de beperking van machtsmisbruik, de afstemming van subsidies op arme gebruikers en zelfs de omstreden kwestie van privatisering van de watervoorzieningen (in Nederland politiek taboe) zijn uitvoerig aan de orde gekomen.

VOOR KROONPRINS Willem-Alexander had het Water Forum een bijzondere betekenis. Als voorzitter moest hij, voor het eerst in een breed samengesteld internationaal gezelschap, de expertise die hij op het gebied van water en watermanagement heeft vergaard, aanwenden. Deze ervaring is hem goed afgegaan. De kroonprins toonde zich een voorzitter met verstand van zaken.