VS treffen schikking met recordbedrag

De Amerikaanse overheid keert 508 miljoen dollar uit aan 1.134 vrouwelijke medewerkers van The Voice of America en de USIA. De schikking is de hoogste aller tijden in een discriminatiezaak.

The Voice of America, de Amerikaanse regeringszender die overal ter wereld de waarden van vrijheid en democratie verspreidt, discrimineerde vrouwen stelselmatig tussen 1974 en 1984. Een `old boys network' binnen het Amerikaanse informatiebureau USIA, toen verantwoordelijk voor Voice of America, liet weinig na vrouwen te benadelen.

In 1978 dienden Carolee Brady Hartman en vier andere vrouwen de eerste klacht in. Brady, nu 52, kreeg bij een sollicitatiegesprek voor de post van tekstschrijver botweg te horen dat ze geen kans maakte omdat een man zou worden ingehuurd. In de loop der jaren zwol het aantal klagers aan tot 1.134. Toch werd het vrouwonvriendelijke beleid nog zes jaar voortgezet.

Vrouwen werden stelselmatig achtergesteld bij sollicitaties of promoties. Tests werden extra moeilijk gemaakt voor vrouwen, scores gemanipuleerd en vacatures alleen aan mannen gemeld. Bij bezuinigingen werden vrouwen het eerst ontslagen. Zo verloor de literator en omroepster Dilara Hasham uit Bangladesh in 1975 haar part-time baan aan een man die tweemaal faalde voor een stemtest en wiens presentatie in een intern memo werd omschreven als ,,monotoon en talentloos''. Een vrouw kreeg te horen dat ze alleen mocht berichten over sociale kwesties, amusement en mode. Hard nieuws moest worden gepresenteerd door mannen, meende Voice of America. Een supervisor vertelde een andere vrouw dat haar plaats ,,aan het aanrecht was, niet in de ether''.

Vijftien jaar geleden oordeelde een rechter al dat Voice of America zich schuldig maakte aan stelselmatige seksediscriminatie. Hij benoemde een rechter om te bepalen op hoeveel geld elke eiser recht had. De Voice of America vernietigde daarop een groot aantal personeelsdossiers en stond erop elke klacht afzonderlijk te behandelen. Elke zaak werd uitgeprocedeerd, soms tot het Hooggerechtshof aan toe. Tot dusver kwamen er 48 zaken voor, waarvan de overheid er slechts twee won. Dat kostte 22,7 miljoen dollar aan smartengeld.

Die politiek om de eisers en hun raadslieden uit te putten, is nu opgegeven. ,,Ze hebben hun berekening gemaakt'', zei een van de advocaten gisteren. Behalve smartengeld moet de regering ook de gemaakte juridische kosten uitkeren bij elke verloren zaak.

Onder de huidige schikking krijgt elke klaagster ruim 450.000 dollar. In de reeds behandelde zaken waarin de vrouwen minder geld kregen, wordt dat bedrag aangezuiverd. De advocaten krijgen 12 miljoen dollar voor 65.000 manuren gedurende 22 jaar werk. Ze eisen nog vergoeding voor 12.000 extra manuren. Voor sommige advocaten was het de eerste zaak die ze in behandeling namen bij hun toetreding tot de balie. (Reuters)