Verlies bij ledenservice

FNV Ledenservice heeft vorig jaar een verlies van 6 miljoen gulden geleden op de individuele dienstverlening aan leden. Het tekort is ontstaan doordat de ledenservice te weinig kosten in rekening bracht bij de aangesloten vakbonden. ,,Vervolgens is het tekort verder opgelopen doordat het aantal dossiers in 1999 met 10 tot 15 procent terugliep'', verklaart W. Drijver, algemeen directeur van FNV Ledenservice, de voor leden van de FNV-bonden gratis hulpdienst.