UITZENDMOSKEE

Het leek een onoplosbaar probleem: de werkloosheid onder de bezoekers van de Amsterdamse Ayasofia-moskee was groot, maar hun gang naar het uitzendbureau zeldzaam. Slechte ervaringen met `uitzendbureaus' van koppelbazen, de (inmiddels onterechte) gedachte dat er alleen tijdelijk werk is, en het steevaste schoonmaak- en productiewerk dat allochtonen bij uitzendbureaus krijgen aangeboden, bleken de meestgenoemde oorzaken van de hoogdrempeligheid.

Zo'n driekwart jaar geleden deed moskee-directeur Haci Karacaer een opmerkelijk voorstel aan de uitzendorganisatie Randstad: ,,Open een vestiging in mijn moskee.'' Randstad zag de voordelen onmiddellijk: er is op dit moment in Nederland een overschot aan vacatures, maar pogingen om allochtonen daarvoor te bereiken blijven veelal onsuccesvol.

Uiteindelijk bleek een vestiging in de moskee niet haalbaar en werd het een spreekuur. Elke vrijdag van 15 tot 17 uur, vlak na het gebed, kunnen de moskeegangers terecht bij twee intercedenten – van wie één Turkstalige – die inschrijven en bemiddelen, maar ook adviseren over scholing en rechten en plichten op de arbeidsmarkt.

Het spreekuur, dat nu zeven weken bestaat en na drie maanden wordt geëvalueerd, is een succes, zegt Saundra Williams die als intercedente van Randstad nauw betrokken is bij het initiatief. ,,Het belangrijkste succes is dat we vertrouwen weten te winnen. Wij kijken verder dan productiewerk, vragen door en zoeken naar ieders capaciteiten.'' Veel ciënten blijken onder hun niveau te werken. Saundra: ,,Ik herinner me nog goed dat ik een jongen sprak die kwam vragen om schoonmaakwerk. Toen ik vroeg: waarom wil je dat werk doen, antwoordde hij dat hij dat nu eenmaal altijd deed, ondanks dat hij een mbo-diploma op zak had. Inmiddels hebben we voor hem een baan gevonden die aansluit bij zijn niveau. Dat nieuws gaat van mond-tot-mond. We hopen dat het spreekuur ervoor zorgt dat mensen in de toekomst ook gewoon een vestiging binnenstappen.''

Hoeveel cliënten het spreekuur trekt, kan Saundra niet zeggen. Daarvoor is de proef nog te jong en wil ze de evaluatie afwachten. Inmiddels is de uitzendorganisatie Randstad bezig een netwerk van spreekuren te creëren binnen meer Turkse en Marokkaanse instellingen.