TERMINOLOGIE

De Taaladviesdienst van het tijdschrift Onze Taal geeft op Internet advies over taalkundige kwesties. Een van de vragen betreft de begrippen `allochtoon' en `etnische minderheid'. Bestaan er geen alternatieven voor het aanduiden van gekleurde immigranten?

De Taaladviesdienst: ,,In de jaren zestig werd het eufemisme gastarbeider gebruikt, dat later werd vervangen door buitenlander. Nu zijn (im)migranten, allochtonen en etnische minderheden de meest gebruikte termen. Men heeft het ook vaak over achterstandsgroepen wanneer men gekleurde immigranten bedoelt. [..]

,,Het probleem is dat een eufemisme per definitie een wat vagere aanduiding van een begrip is. Woorden als etnische minderheden worden gebruikt omdat er een zwaar taboe rust op rassendiscriminatie en zelfs op het tot uiting laten komen van rasverschil. `Etnische minderheid' suggereert dat de leden van de minderheid niet anders zijn, maar gewoon minder in aantal. Wie een duidelijke term zoekt, loopt het risico zware kritiek te krijgen uit de antiracistische hoek.

Wij adviseren daarom die woorden te gebruiken die nu het meest gangbaar zijn. En dat zijn toch allochtonen of etnische minderheden.''

www.onzetaal.nl/advies