SUCCES OP SCHOOL

Dat een aantal tweede-generatiejongeren de middelbare school met succes doorloopt staat vast. Maar welke factoren dragen daaraan bij? Maurice Crul, medewerker van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies in Amsterdam, ging op zoek naar antwoorden. In De sleutel tot succes reconstrueert hij de schoolloopbaan van 86 Turkse en Marokkaanse jongeren, vanaf het begin van de basisschool. Crul deelde hen in twee groepen in: bezitters van een havo- of vwo-diploma enerzijds en de drop-outs en bezitters van een vbo-diploma anderzijds. Zijn conclusie: het succes van de eerste groep is vooral te danken aan steun van ervaren broers, zussen, nichten en neven. Op grond van hun eigen (vaak negatieve) ervaringen, bemoeien zij zich actief met de keuze voor een middelbare school en het huiswerk. Het opleidingsniveau van ouders van tweede-generatiejongeren daarentegen is – anders dan bij hun autochtone leeftijdsgenoten – nauwelijks van invloed. De verschillen in opleidingsniveau van ouders zijn klein, en zelfs als zij meer scholing hebben profiteren de kinderen daar weinig van. Een andere opmerkelijke conclusie is dat de meerderheid van de bezitters van een havo- en/of vwo-diploma op de basisschool een advies kregen om een lagere opleiding te volgen. Op aanraden van – wederom – oudere broers, zussen, neven of nichten gingen zij tegen het advies in. Met resultaat.