Stadsetiquette

De Rotterdamse wethouder Meijer roept op tot invoer van `Stadsetiquette' (NRC Handelsblad, 3 maart), mensen moeten weer fatsoenlijk met elkaar omgaan in het dagelijks intermenselijk verkeer. Maar wie is hij om dit van burgers te vragen als hijzelf, in zijn hoedanigheid van wethouder van stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening, niet eens het fatsoen heeft wettelijk vastgelegde richtlijnen van bestuurlijke etiquette te hanteren? Aan de bewoners van het Zwatra-complex in Rotterdam-Noord, dat binnenkort gesloopt zal worden ten behoeve van een stukje openbaar groen – heeft hij toezeggingen gedaan over vervangende woon/werkruimte, die hij niet is nagekomen. Bestuurder Meijer blijkt niet eens het fatsoen op te kunnen brengen om te reageren op brieven die hij in kwestie, als wethouder, ontvangt. Tweemaal heeft de woonvereniging hem door middel van een brief om uitleg gevraagd, maar zelfs een ontvangstbevestiging kan er bij hem niet af. Laat staan een antwoord.

Voor de bewoners dringt de tijd, aangezien men het complex op 13 april dient te verlaten, en de enige die aan deze datum kan tornen is, wethouder Meijer.