Ruime steun Kamer voor mestbeleid

De Tweede Kamer steunt met ruime meerderheid het mestplan van de ministers Brinkhorst (Landbouw) en Pronk (Milieu). Veehouders kunnen gesubsidieerd hun dieren laten opkopen en hun stallen laten slopen.

Zij maken sinds gistermorgen op grote schaal gebruik van die mogelijkheid, bleek gisteren tijdens een debat over het mestbeleid. PvdA-er Waalkens gaf zowel de beide bewindslieden als landbouworganisatie LTO-Nederland ,,alle lof''. ,,Er zijn offers van beide kanten nodig geweest om tot overeenstemming te komen'', aldus Waalkens. De VVD, tot nu toe tegen het plan, bleek dankzij de overeenkomst die Brinkhorst met LTO wist te sluiten bereid de minister ,,het voordeel van de twijfel'' te geven. CDA-er Meijer sprak van ,,een aanzienlijke verbetering''. D66 steunde het plan al eerder.

De opkoop van varkens, kippen en enkele andere diersoorten, de zogenoemde beëindigingsregeling, is gistermorgen van start gegaan. Over de geboden prijs van 270,10 gulden per varken is de Kamer tevreden. Ook de sloopvergoeding van 50 gulden per vierkante meter wordt ,,redelijk'' genoemd.

Brinkhorst zegde na zware kritiek van de Kamer gisteren toe dat de eerste tranche van de beëindigingsregeling, die tot 20 april loopt, niet beperkt zal worden tot 100 miljoen gulden. Als zich meer mensen aanmelden, wil Brinkhorst al eerder de overige 570 miljoen gulden aanspreken die ook voor opkoopregelingen gereserveerd staat. ,,Er zullen geen mensen naast de prijzen vallen'', aldus de minister.

Veehouders in de vijf zogenoemde reconstructieprovincies (Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Limburg en Overijssel) mogen zich sinds gisteren tevens aanmelden voor een sloopsubsidie. Oppositiepartij CDA wil, net als de VVD, dat de sloopregeling in heel Nederland van kracht wordt. Minister Pronk had daar geen bezwaar tegen. PvdA'er Waalkens vreest dat de extra woningen het platteland ,,verrommelen''. Pronk weersprak dit. Hij noemde de stal-voor-woning regeling ,,een briljante vondst''. ,,De stallen zouden anders toch verloederen of voor ongewenste doelen worden gebruikt.''