Rivierdijken

Dat je dijken niet onbeperkt kunt blijven verhogen zoals staatssecretaris Monique de Vries verklaarde (NRC Handelsblad, 29 februari) is voor iedereen begrijpelijk, maar dat daarom de enige oplossing is om in noodgevallen het water van de overvolle rivieren op te vangen in `calamiteitenpolders' om zodoende een ongecontroleerde overstroming van ons land te voorkomen, is onjuist.

De enige afdoende oplossing voor het steeds toenemend overstromingsgevaar van onze grote rivieren is het graven van een groot kanaal, dat, als een kunstmatige zijrivier van Rijn en Maas, hun overtollig water dwars door West-Duitsland en België naar Het Kanaal afvoert.

Een Europees Delta Plan, waardoor de jaarlijkse overstromingen in Duitsland en Nederland tot het verleden zullen behoren en dat België een uitstekende waterweg naar de Noordzee zal opleveren. Een voorbeeld voor werkelijke samenwerking tussen deelstaten van de Europese Unie.

Daarom een uitdaging voor onze waterstaatingenieurs die na de Zuiderzeewerken en de voltooiing van het Deltaplan nu, met hun Duitse en Belgische collega's, een Europees Deltaplan zullen moeten realiseren.