Rabo maakt gedragscode gentech

De hoofddirectie van de Rabobank werkt aan een gedragscode over genetisch aangepaste gewassen. De bank wil vaststellen hoe zij omgaat met bedrijven die gentech voedsel en bloemen maken of verhandelen. ,,We krijgen regelmatig klanten die aankloppen voor financiering van zulke activiteiten'', aldus voorzitter H. Smits gisteren bij een presentatie van de agrarische activiteiten van de Rabobank. ,,Voor de hele Rabogroep willen we daarvoor nu principes afspreken.'' Smits verwacht dat de code binnen een à twee maanden wordt vastgesteld. Hij wilde niet vooruitlopen op de inhoud of de argumenten die hierbij een rol spelen. (ANP)