Prinselijk huwelijk

Voor het aanstaande huwelijk zullen Bernhard jr. en Annette Sekrève aan de 225 volksvertegenwoordigers toestemming vragen en ongetwijfeld krijgen. Daarmee behoudt Bernhard jr. zijn recht op de troon en mag zijn echtgenote zich straks prinses van Oranje Nassau Van Vollenhoven noemen. Zij doen dit uit respect voor de koninklijke familie.

Maar het is toch wel vreemd dat toestemming wordt gevraagd voor een kerkelijke en ambtelijke registratie van een huwelijk, dat reeds door het twee jaar samenwonen in praktische zin werd geëffectueerd.

Men mag zich voorts afvragen wat er onder de ministeriële verantwoordelijkheid voor de gedragingen van Bernhard jr. en straks van Annette moet worden verstaan. Hoe werd dat in praktijk gebracht toen het bedrijf van Bernhard jr. werd betrapt op het niet afdragen van de sociale lasten?

En hoe is een en ander te rijmen met het noblesse oblige dat toch zeer zeker voor leden van de familie geldt? Niemand zal het paar het geluk misgunnen, integendeel.

Er zijn nog meer huwelijken op komst, waarvoor toestemming zal worden gevraagd en waarvan de vrouwelijke partners de titel van prinses zullen kunnen voeren. Men mag zich afvragen of de promotie van burgers tot hoogheden met alle toeters en bellen van dien in een land dat adelvorming heeft afgeschaft, nog wel past.