PinkRoccade staat rechten af aan GAK

PinkRoccade is bereid de rechten van software van het GAK af te staan. Daarmee wordt voorkomen dat het GAK te afhankelijk wordt van het automatiseringsbedrijf. Sociale Zaken had daarover geklaagd.

In een brief had staatssecretaris Hoogervorst dinsdag de Tweede Kamer laten weten dat gebondenheid tussen GAK Nederland en ASZ, de automatiseringspoot van het GAK, te groot is. ASZ wordt verkocht aan PinkRoccade. Uit een onderzoek in opdracht van Hoogervorst kwam naar voren dat het eigendom van de software van het GAK, dat een groot deel van de WW- en WAO-uitkeringen uitbetaalt, niet bij het GAK zelf ligt, maar bij dochter ASZ. Omdat ASZ wordt verkocht aan PinkRoccade, bestaat het risico dat het toekomstige uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV) te afhankelijk wordt van PinkRoccade. Het UWV moet in de komende vijf jaar worden gevormd uit de huidige vijf uitvoeringsinstellingen (GAK, Cadans, GUO, USZO en SFB).

PinkRoccade-directeur H. Bosma begrijpt de commotie niet zo goed. Volgens hem zijn er wel contracten over de eigendomsrechten, maar zijn deze niet getekend. GAK Nederland kan het daardoor gemakkelijk voorkomen dat het de rechten verliest en daardoor te vast komt te zitten aan PinkRoccade. Mochten er toch rechten vastliggen, dan zegt Bosma deze te willen afstaan om te voorkomen dat hij straks geen opdrachten krijgt van de UWV. ,,Ik denk veel meer in termen van klantrelaties dan van juridische haarkloverij'', zegt Bosma.

Automatiseerders azen op de toekomstige opdrachten van het UWV. Met de koop van ASZ lijkt PinkRoccade de grootste kansen te maken. Met de automatisering van de UWV zal volgens Bosma straks honderden miljoenen guldens per jaar gemoeid zijn. De omzet van ASZ, die het bijna geheel haalt uit werk voor het GAK, alleen al is 270 tot 300 miljoen gulden. Het GAK heeft een marktaandeel van circa 55 procent. Dus met de automatisering van de andere uitvoeringsinstellingen komt hier nog eens bijna een vergelijkbaar bedrag bij. ,,Geprobeerd zal worden om te besparen. Maar het blijft een gigantische opdracht.''

PinkRoccade zal het GAK voor ASZ 150 miljoen gulden contant betalen en 3,2 miljoen aandelen overdragen. Toen begin dit jaar de eerste afspraken werden gemaakt, kwam dit met een koers van rond de 35 euro neer op een totaal bedrag van iets minder dan 400 miljoen gulden. Het aandeel PinkRoccade doet het sinds de overname van GAK-dochter ASZ erg goed, want het is inmiddels verdubbeld tot 70 euro. De verkoop van ASZ zal het GAK nu dus bijna 650 miljoen opleveren. De verkoop wordt overigens pas definitief in 2001 en zal afhankelijk zijn van de winst van ASZ in dat jaar.