Met 25 plannen snel naar de beurs

Investeringsmaatschappij Newconomy gaat binnen een maand naar de beurs. Bestuursvoorzitter Maurice de Hond lijkt voorzichtiger dan World Online.

Met een beursgang binnen dertig dagen heeft investeringsmaatschappij Newconomy als eerste Nederlandse Internet-bedrijf de twijfelachtige eer beleggers de wrange nasmaak van World Online te doen vergeten. Toch gelooft bestuursvoorzitter Maurice de Hond niet dat het beursklimaat vertroebeld is door de koerssmak van het bedrijf van Nina Brink.

Hij verwijst naar succesvolle beursgangen in de Verenigde Staten van de afgelopen weken en, eerder dit jaar, de Nederlandse automatiseerder Tie (deels in handen van Newconomy). ,,De markt zal een goed bedrijf herkennen', aldus De Hond.

Bovendien, de 25 bedrijven waarin Newconomy participeert hebben in het afgelopen jaar omzetstijgingen laten zien van tussen 300 en 400 procent. Dat is, meent de Hond, een aanwijzing dat bij de beursgang van zijn bedrijf geen gebakken lucht wordt verkocht.

Uit de eerste gegevens over de aanstaande beursgang op Euro NM in Amsterdam mag worden opgemaakt dat Newconomy voorzichtiger inzet dan World Online. Voor de beoogde kapitaalsinjectie van 100 miljoen euro zal volgens de beursregels ten minste 20 procent aan nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven. Dat betekent dat de investeringsmaatschappij bij de beursgang maximaal 400 miljoen euro waard zal zijn (881 miljoen gulden).

Tegen de waardering waarvoor World Online naar de beurs is gegaan zijn alleen al de 160.000 klanten van Internet-aanbieder Wish (voor 56,5 procent van Newconomy) een slordige twee miljard gulden waard. Wish claimde eerder dit jaar zelfs 210.000 klanten, maar heeft het bestand in de aanloop naar de beursgang kennelijk geschoond.

De voorzichtigheid van Newconomy is relatief. De maximale waardering van 400 miljoen euro is een verachtvoudiging van de bedragen die Newconomy heeft uitgegeven voor zijn participaties. In 1999 investeerde het bedrijf daarin 6,7 miljoen euro, dit jaar is tot nog toe 42 miljoen besteed.

In tegenstelling tot de aandeelhouders van World Online zullen die van Newconomy hun aandelen voorlopig niet verkopen. De Hond (16,5 procent), financieel bestuurslid Oscar Appeldoorn (ex-Philips, 8,4 procent) en commercieel bestuurder Ruud Smeets (ex-Telegraaf/ Scoot, 7,6 procent) hebben zich verplicht hun belang ten minste twaalf maanden vast te houden. Andere investeerders, zoals participatiemaatschappij Nesbic (16,8 procent), uitgever Wegener (6 procent) en het Finse telecombedrijf Sonera (5,5 procent), mogen op zijn vroegst over een half jaar van hun aandelen af.

Newconomy maakte gisteren bekend dat het over het voorbije jaar een winst heeft behaald van 1,4 miljoen euro. Het verwacht ook de komende jaren zwarte cijfers te realiseren. Dat gebeurt via een opmerkelijke constructie. Door lopende kosten (personeel, marketing) en investeringen in bedrijven die onderdeel zijn van het netwerk zal Newconomy nog jaren operationele verliezen laten zien. In 1999 bedroegen die 804 miljoen euro. Die negatieve resultaten streept het bedrijf echter weg tegen de papieren boekwinsten op de deelnemingen van Newconomy. Die werden vorig jaar op 2,2 miljard euro bepaald.

In het afgelopen jaar realiseerde Newconomy zijn belangrijkste boekwinsten met de opwaardering van belangen in Wish en BitMagic. Dit jaar was er een boekwinst door de verkoop van Veiling.com aan het Duitse Ricardo.de. De Nederlandse veilingsite is mede opgericht door De Honds zoon Marc.

Bij een verkoop aan derden, zoals die van Veiling.com, wordt 75 procent van de verkoopwaarde opgeteld bij het resultaat. Bij de beursgang van bedrijven uit het netwerk wordt 70 tot 85 procent van de beurswaarde als gerealiseerde winst geboekt.

Newconomy heeft zijn participaties in duizelingwekkend tempo verzameld. De Hond en de zijnen zagen tussen 150 en 250 ideeën langskomen, waaronder 75 à 100 ,,serieuze plannen'. Dat resulteerde in 25 participaties, waarvan er veel in de laatste paar maanden zijn verkregen. Bovenop de 42 miljoen euro die al is geïnvesteerd verwacht Newconomy dit jaar nog minimaal 50 miljoen euro te besteden aan nieuwe participaties.

Newconomy is niet zo maar een investeringsmaatschappij, volgens De Hond. Het is een Internet Powerhouse. Dat betekent zo ongeveer dat de bedrijven in het netwerk elkaar versterken door allianties en de uitwisseling van contacten. Van Newconomy krijgen ze ondersteuning bij marketing en de werving van personeel.

De Hond deed het idee voor Newconomy twee jaar geleden op in de Verenigde Staten. Zijn grote voorbeeld is CMGI, een Amerikaanse risicofinancier die sinds zijn beursintroductie in waarde is verduizendvoudigd.

Als alles volgens plan verloopt, krijgt het eind 1998 opgerichte Newconomy in de loop van volgende maand een notering aan de Euro NM. Belangrijker dan het wegspoelen van de nasmaak van World Online is voor De Hond waarschijnlijk het wegpoetsen van de herinnering aan City Online, een Internet-gemeenschap voor lezers van regionale dagbladen die twee jaar geleden een stille dood is gestorven.

City Online kende technische problemen, erkent De Hond, maar kwam naar zijn mening vooral te vroeg. ,,Niemand heeft mij nog kunnen uitleggen wat er mankeerde aan het idee', zegt hij. ,,Regionale kranten zagen City Online eenvoudig als een bedreiging voor hun papieren product. Daarom was er geen draagvlak voor.'

Bovendien was er onvoldoende kapitaal beschikbaar. De Hond: ,,De bedrijven die nu staan te springen om miljarden te investeren in Internet hadden er toen nog geen drie miljoen voor over.'

Newconomy

In het artikel Met 25 plannen snel naar de beurs (in de krant van donderdag

23 maart, pagina 13) staat dat de winst van Newconomy in 1999 804 miljoen

euro bedroeg. Dat moet zijn 804.000 euro. De herwaardering bedraagt 2,2 miljoen

euro.

    • Michiel van Nieuwstadt