Meer toezicht overheidsbedrijven

Europees commissaris Monti (Mededinging) wil meer toezicht op grote overheidsbedrijven die met particuliere ondernemingen concurreren. Hiermee wil Monti oneerlijke concurrentie door overheidsbedrijven voorkomen.

Monti kondigde gisteren in het Europees Parlement aan dat hij de bestaande transparantiewetgeving wil verscherpen om kruissubsidiëring van overheidsbedrijven tegen te gaan. Overheidsbedrijven moeten in de toekomst een gescheiden boekhouding voeren voor hun publieke en commerciële activiteiten. Kleine bedrijven en bedrijven die uitsluitend voor de overheid werken, vallen buiten de plannen.

Voorbeelden in Nederland van overheidsorganisaties die concurreren met private marktpartijen zijn Connexxion (streekvervoer), die touringcardiensten levert en taxibedrijven koopt, elektriciteitsbedrijven die energiebesparingsapparaten verkopen en het pensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds dat een private verzekeringspoot heeft opgericht. Het kabinet is bezig met het opstellen van wettelijke regels voor het commercieel opereren van overheidsbedrijven.

De commissie-Cohen heeft de regering drie jaar geleden geadviseerd, dat overheidsbedrijven hun commerciële activiteiten moeten afstoten. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daarover vorig jaar gezegd dat overheden wel op de markt actief mogen zijn, als goede regelgeving oneerlijke concurrentie beteugelt. Regelgeving is volgens Cohen onvoldoende om het `gelijke monniken, gelijke kappen'-principe te waarborgen. Volgens het ministerie van Justitie wordt het wetsvoorstel eind april in de ministerrraad besproken.

De Europese regeling die Monti wil, zou ook moeten gelden voor publieke omroepen. ,,We zien dit echter niet als een stap tegen de openbare media'', aldus Monti. In Nederland klagen de commerciële omroepen al lang dat publieke omroepen worden bevoordeeld met subsidies, terwijl hun tegelijkertijd wordt toegestaan commerciële nevenactiviteiten te ontwikkelen. ,,We opereren op dezelfde markt. Alleen missen wij de steun van de overheid'', zei SBS-directeur Van Westerloo twee jaar terug in het Algemeen Dagblad.