Kamer hekelt Adelmund over onderwijs allochtonen

De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) om de achterstanden van allochtone leerlingen aan te pakken. Ze moet dit plan van de Kamer aanscherpen. Het brede oordeel van de Kamer was: in de notitie `Onderwijskansen' ontbreekt een daadkrachtige aanpak van de urgente problemen van allochtone leerlingen. Dat bleek gisteren tijdens een hard en soms emotioneel debat in de Kamer.

Adelmund wil zestien slecht presterende zwarte basis- en middelbare scholen een aantal jaren intensief laten begeleiden door een team van deskundigen. Met de kennis die wordt opgedaan op deze `laboratoriumscholen' kunnen andere zwarte scholen worden geholpen. Ook na een brief met toelichting op haar plan die Adelmund vorige week naar de Kamer stuurde, vindt de Kamer haar plan veel te beperkt. De Kamerleden willen een bredere aanpak.

Lambrechts (D66) vond het plan `teleurstellend'. ,,We kunnen niet jarenlang opnieuw gaan experimenteren.'' Ross (CDA) en Cornielje (VVD) willen dat Adelmund in mei met concrete maatregelen komt. Goede methoden zijn al bekend, het gaat er om deze op scholen in te voeren, vinden zij. De PvdA mist ook aandacht voor autochtone achterstandsleerlingen.

Het Kamerlid Kant (SP) was het felst. Zij vond het plan een `brevet van onvermogen', dat van haar zo de prullenbak in kan. Later op de avond had Adelmund een opmerkelijke aanvaring met Kant, die haar wederom opriep spreiding van allochtone leerlingen te stimuleren. ,,U bent nu al drie keer klaargekomen op dit onderwerp'', beet ze Kant toe. Na protest van Kant nam ze haar woorden terug.

Adelmund antwoordde de Kamer dat zij ook meer wil dan een beperkt experiment. Zij staat een `brede aanpak' voor waarvan alle kinderen met achterstand profiteren. Maar omdat het achterstandsbeleid sinds twee jaar grotendeels in handen is van de gemeenten, is zij afhankelijk van hun medewerking. Voor concrete maatregelen om het achterstandsbeleid te verbeteren moeten overheid, gemeenten, schoolbesturen en scholen convenanten sluiten.

In juni wil Adelmund de Tweede Kamer vertellen hoe zij precies haar plan gaat verspreiden over heel Nederland. Al eerder wil ze afspraken maken met de grote gemeenten.

In 2001 moeten alle scholen met veel achterstandskinderen van Adelmunds aanpak profiteren.