Invallers

Na het zoveelste bericht over gebrek aan invallers in het (basis)onderwijs wil ik (als invaller) naar voren brengen dat invallers onderbetaald worden.

Wanneer je als invaller korte periodes werkt, krijg je namelijk geen vakantie en feestdagen doorbetaald. In andere sectoren, bijvoorbeeld in de welzijnssector, gebeurt dit wel omdat dit volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht is. Alleen als (invallend) ambtenaar bij het onderwijs val je buiten dit wettelijk voorschrift.

Indien invallers in het onderwijs dezelfde rechten zouden hebben als de meeste andere werknemers in Nederland dan zouden wij een toeslag moeten krijgen tot maximaal 30 procent.

Dan zal het waarschijnlijk ook makkelijker worden om invallers te krijgen.