HET DORP WIL KUNST

De gemeenteambtenaar in het Duitse Rede-Emst is confuus. Ja, zegt S. Lammers, hij is benaderd door een wethouder van een Gronings dorp. Ja, die vertelde hem iets over een plan, iets over de Amerikaanse kunstenaar Christo, bekend van het inpakken van objecten. Iets over de windmolens rond zijn gemeente, die lelijk zijn. ,,Veel heb ik er niet van begrepen.'

Wethouder Melle Wachtmeester van het Groningse dorp Bellingwedde heeft Christo gevraagd een kilometerslang scherm te plaatsen. Op de grens met Duitsland, als ludiek protest tegen de bouw van zeventien windturbines, 130 meter hoog, in de Duitse buurgemeente Rhede-Emst. Het scherm moet de wind van de zeventien megaturbines ,,uit de wieken halen.' Melle Wachtmeester heeft Christo's voicemail alvast ingesproken, maar nog geen reactie ontvangen.

,,Schitterend', vindt J. Hendrix het plan. Hij woont pal aan de grens, een kilometer van de geplande turbines. Weg rust, ruimte en open uitzicht. ,,Als Christo komt ga ik direct meehelpen. Je kunt beter uitkijken op een windscherm dan op gigantische windmolens.'

E. Visser uit de Lethe is al even opgetogen. Ze woont al twintig jaar in het voormalig veengebied waar roofvogels en reeën volgens haar het bos bevolken. ,,Windturbines horen hier niet thuis, al ben ik in principe voor windenergie. Ik hou van het werk van Christo en als protest lijkt me dit prima.'

Gemeentesecretaris J. Beekman van de gemeente Bellingwedde schat dat Christo ,,toch wel enkele miljoenen guldens' zal kosten. Maar dat geld hoopt de gemeente er weer uit te krijgen door de publiciteit die het kunstproject zal opleveren.

De kunstenaar zelf was vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie. Maar de website van Christo en zijn echtgenote Jeanne-Claude geeft onder het kopje frequently asked questions alle antwoorden. Onder `Wie betaalt voor de installaties?': Dat doet het echtpaar Christo!

Maar dan.`Hoe kan ik Christo en Jeanne-Claude een voorstel voor een nieuw kunstwerk sturen?' Bikkelhard antwoord: You cannot.

Christo en zijn vrouw hebben nog nooit een voorstel geaccepteerd, staat er. Zij voelen daar geheel niets voor. Ergo: Just go out and do it ! Het echtpaar Christo beveelt iedereen aan zijn oude leven op te geven en het eigen plan uit te voeren. Alles voor de Kunst. Het vereist volstrekte toewijding. Zo doen zij het ook, staat er nogal zelfingenomen.

E. Visser zit het wel zitten. ,,Als Christo niet komt, ga ik zelf aan de slag.' Ze peinst: ,,Een windscherm. Of iets ander ludieks. Wat het oog trekt. ' Dan heeft ze het: ,,Veel vogels zullen in de molenwieken sneuvelen. Dus zoals die grote zwarte stieren in Spanje als reclame voor de sherry er staan, zou je hier ook iets kunnen neerzetten. Een grote dode gans.'

    • Karin de Mik