Hartcentra

In het artikel In hartcentra steeds vaker overcapaciteit (dinsdag 21 maart, pagina 2) is ten onrechte de indruk gewekt dat de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie in het rapport Hartcentra in evenwicht de sluiting bepleit van een aantal hartcentra. Het rapport constateert wel overcapaciteit bij de centra en merkt op dat in (zeer) grote centra kwaliteit en efficiency beter lijken te zijn dan in kleinere. Ook bepleit het rapport niet, zoals gemeld, dat in het ziekenhuis in Alkmaar openhartoperaties moeten worden verricht. De vereniging herhaalde alleen haar standpunt dat zij niets ziet in het experiment om in Alkmaar alleen te dotteren. Eerder keerde de vereniging zich daartegen omdat zij van mening is dat dit alleen mag in ziekenhuizen waar ook openhartoperaties kunnen worden uitgevoerd.