Harde afspraken water blijven uit

Het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag is gisteren geëindigd zonder bindende afspraken voor de deelnemende landen over maatregelen om de waterproblemen in de wereld aan te pakken.

Tot teleurstelling van veel niet-gouvernementele organisaties werd toegang tot veilig (drink)water bovendien niet als een mensenrecht erkend in de slotverklaring van de ministeriële conferentie ter afsluiting van het forum.

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking), die de ministeriële conferentie voorzat, zei naderhand dat dat ook nauwelijks verwacht had mogen worden. ,,U kunt niet verwachten dat we binnen 24 uur internationaal recht schrijven'', aldus de minister. ,,Daar is meer tijd voor nodig.''

De slotverklaring beperkt zich vooral tot een korte uiteenzetting van de urgentie van tal van watervraagstukken en een opsomming van nuttige maar niet-bindende beleidsvoornemens. Tevens spreken de ministers hun waardering uit voor de discussies op het forum.

De organisatoren van het forum, onder wie kroonprins Willem-Alexander, hadden vooraf de hoop uitgesproken dat de deelnemers in staat zouden zijn enkele stappen te zetten op het pad van visie naar actie.

De Amerikaanse delegatieleider Frank Loy verklaarde overigens dat hij niet uitsloot dat er mede dank zij de conferentie naderhand op regionaal niveau wel degelijk meer concrete samenwerking tot stand zou kunnen komen bij de aanpak van problemen met de watervoorziening. Hij verwees in dit verband naar de beginnende samenwerking in het Midden-Oosten. De ervaringen daarmee zijn volgens Loy tot dusverre ,,zeer bemoedigend''.

De belangrijkste concrete uitkomst van het forum was de bekendmaking door gastland Nederland dat het de hulp aan ontwikkelingslanden voor waterprojecten verdubbelt van 100 miljoen gulden tot 200 miljoen. In 2002 is er een vervolgconferentie in Bonn.